Utan möjliggörande villkor blir det svårt att uppfylla EU:s hittills mest ambitiösa mål för avkarbonisering. Utan möjliggörande villkor blir det svårt att uppfylla EU:s hittills mest ambitiösa mål för avkarbonisering.

EU är överens om de mest ambitiösa målen för CO2-minskning globalt

Trucks and buses, även om de stödjer en ambitiös avkarbonisering, har synpunkter på överenskommelsen och menar att det ännu saknas förutsättningar för branscherna att kunna leva upp till kraven.

Vi har tidigare uppmärksammat att CO2-målen i EU är ouppnåeliga utan möjliggörande förutsättningar. Trucks and buses stöder fullt ut en ambitiös agenda för minskning av koldioxidutsläpp. Den överenskomna implementeringstidslinjen är dock fortfarande extremt utmanande i avsaknad av viktiga förutsättningar, konstaterade European Automobile Manufacturers Association (ACEA).

Genom att notera trilogavtalet den 17 januari, betonar europeiska lastbils- och busstillverkare att de mycket ambitiösa målen för CO2-minskning som man kommit överens om i dag måste backas upp av trovärdiga möjliggörande villkor.

Laddning av elfordon och påfyllning av vätgas handlar om infrastruktur tillsammans med ett omfattande koldioxidprissättningssystem och meningsfulla stödåtgärder för transportörer för att investera snabbt. ”Det här är nyckelingredienserna för att snabbt minska koldioxidutsläppen i tunga transportsektorn, förutom nollutsläppsfordon”, säger Sigrid de Vries, ACEA:s generaldirektör.

Vi kan inte fortsätta att djärvt sätta ambitiösa mål för fordonstillverkarna och förvänta oss ett snabbt och smidigt genomförande. Utan ett möjliggörande ramverk för att stödja efterfrågan på nollutsläppsmodellerna kommer det att vara omöjligt att uppnå mål, särskilt med den planerade tidslinjen”, förklarade de Vries.

För att nå målen till 2030 måste mer än 400 000 batteridrivna och vätgasdrivna fordon rulla på vägarna och minst en tredjedel av alla nyregistreringar måste vara nollutsläppsmodeller. Europa behöver minst 50 000 lämpliga laddstationer (de flestar Megawatt Charging Systems) och minst 700 vätgaspåfyllningsstationer för att få ekvationen att fungera.

Att minska koldioxidutsläppen för tunga transporter kräver en kollektiv ansträngning från en mängd olika intressenter i hela transportekosystemet. ”Vi spelar vår roll genom att investera och öka serieproduktionen av nollutsläppslastbilar och bussar, men vi måste lita på våra kunders förmåga att investera och byta ut äldre fordon med nya nollutsläppsfordon”, säger de Vries.

Framöver kommer den europeiska bilindustrin att fortsätta att noggrant övervaka införandet av avgörande villkor för att säkerställa att målen uppnås. EU-kommissionen och medlemsstaterna måste också åta sig att övervaka framstegen för att säkerställa att förväntade brister åtgärdas tidigt för att gemensamt kunna uppnå det gemensamma avkarboniseringsmålet.

Om artikeln

Publicerad: 2024-01-19 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Avkarbonisering CO2-minskning EU Nollutsläppsfordon Trilogsamtal Truck and buses