"Situationen är allvarlig eftersom det betyder att det finns företag som inte kan göra det de vill göra", säger chef kompetensförsörjning på Transportföretagen. "Situationen är allvarlig eftersom det betyder att det finns företag som inte kan göra det de vill göra", säger chef kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Därför kan verkstadsbesöket bli dyrare

I Västra Götaland har nästan alla verkstäder svårigheter att rekrytera, men problemen är även stora i resten av landet, visar en ny rapport från Transportföretagen. ”Situationen är allvarlig”, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Det behöver anställas 6 100 personer i motorbranschen fram till 2026, framgår av en ny rapport från Transportföretagen. Branschen avser att rekrytera totalt cirka 2 300 personer i år och 3 800 personer de kommande två åren. Motorbranschen samlar företag som sysslar med service och reparationer av personbilar men även av tyngre fordon som lastbilar och bussar samt maskiner.

Samtidigt utbildas det för få mekaniker och tekniker för att matcha det stora behovet. Det råder även brist på andra kompetenser i branschen.
– Situationen är allvarlig eftersom det betyder att det finns företag som inte kan göra det de vill göra. De kan inte utveckla sina verksamheter och tvingas därför hitta olika nödlösningar. Det är inget nytt från den senaste mätningen, utan så var det även i förra mätningen, säger Caj Luoma.

Det finns bara förlorare kopplat till den här frågan om man inte hittar rätt med matchningen av kompetens, fortsätter Caj Luoma.
– Framför allt går arbetstillfällen förlorade när tjänsterna aldrig tillsätts. Det är inte bra för någon, säger han.

Allvarligast är situationen i storstadsregionerna. i Västra Götalands län upplever hela 95 procent av företagens svårigheter i samband med att de rekryterar personal.
– Här går inte ekvationen ihop. Här har vi de största behoven i kombination med för få utbildningsplatser. Det är inget som bara gäller det senaste året, ungdomar i storstadsregionerna har år ut och år in sökt sig till teoretiska utbildningar i stället för till praktiska utbildningar, säger Caj Luoma.

Transportföretagen pekar i rapporten på att kompetenskrisen inom branschen får en rad allvarliga konsekvenser som att det hämmar företagens möjligheter att växa liksom att investera i ny teknik, bromsar nya etableringar, leder till störningar i transportsystemet och ökar kostnader för verkstadsbesök.

När företagen inte får tag på personal så innebär det till exempel ökade kostnader för mer övertid som företagen måste kompensera för. Kompetensbrist kan även innebära att det inte finns verkstadstider på nära håll vilket gör att kunden måste söka hjälp på annan ort.
– Det handlar naturligtvis om olika företagsmässiga beslut som man gör för att hitta lösningar. Antingen så syns det på resultatet eller så höjer man priset för kunden, säger Caj Luoma.

Om artikeln

Publicerad: 2024-02-23 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Caj Luoma Fordonsmekaniker Fordonsverkstad Kompetensbrist Transportföretagen