EU-parlamentet vill att körkortsåterkallelser för allvarliga överträdelser ska gälla i alla EU-länder oavsett var överträdelsen skett. EU-parlamentet vill att körkortsåterkallelser för allvarliga överträdelser ska gälla i alla EU-länder oavsett var överträdelsen skett.

EU röstar för EU-omfattande diskvalifikation för allvarliga trafikförseelser

EU-parlamentet har godkänt en åtgärd för att säkerställa att diskvalifikationer för allvarliga trafikförseelser som utfärdats i ett EU-land, erkänns och verkställs i hela EU. Ledamöterna har också ställt sig bakom en utvidgning av listan över allvarliga trafikförseelser.

Ledamöterna i EU-parlamentet har betonat att allvarliga trafiköverträdelser som fortkörning och rattfylleri bör leda till kördiskvalifikationer i hela EU.

För närvarande är det så att om en förare förlorar sitt körkort på grund av ett trafikförseelse i ett annat EU-land än det som utfärdade deras körkort, är påföljden vanligtvis begränsad till det land där förseelsen inträffade och påverkar inte förarens möjligheter att köra i andra EU-länder.

För att komma till rätta med detta föreskriver de föreslagna nya reglerna att beslut om tillfälligt upphävande, begränsning eller återkallande av en utlännings körkort, måste meddelas det EU-land som utfärdade körkortet vilket säkerställer enhetlig verkställighet i alla EU-medlemsstater.

Diskussioner inom EU inkluderar dessutom möjligheten att lägga till körning utan giltigt körkort till listan över allvarliga trafikförseelser vid sidan av rattfylleri och vållande till dödsfall vilket skulle föranleda utbyte av information.

Att överskrida hastighetsgränsen med 50 km/h anses exempelvis vara ett allvarligt brott som kan leda till diskvalificering. Det finns dock planer på att fastställa en lägre hastighetsgräns för bostadsområden där körning i 30 km/h över hastighetsgränsen kan leda till körkortsindragning.

När det gäller genomförandet föreslår EU-parlamentet att man sätter en tidsfrist på 10 arbetsdagar för EU-länder att meddela varandra om beslut om diskvalificering, med ytterligare 15 arbetsdagar för att avgöra om diskvalificeringen ska gälla i hela EU.

Ledamöterna betonar vikten av att omedelbart informera den berörda föraren om det slutliga beslutet inom sju arbetsdagar, skriver Trans.INFO.

Om artikeln

Publicerad: 2024-02-09 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Allvarliga Trafikförseelser ERRU EU Körkortsåterkallelse