Ständigt fler fordon ska samsas på en yta som är oförändrad. Foto: Transportföretagen. Ständigt fler fordon ska samsas på en yta som är oförändrad. Foto: Transportföretagen.

Sydsvenska Handelskammaren: ”Bygg ut E6 genom Skåne”

Trots att trafiken på E6 genom Skåne i det närmaste har fördubblats och fortsätter att öka för varje år, är ytan som fordonen kör på oförändrad. I Transportföretagens artikel läser vi att Sydsvenska Handelskammaren vill se en tredje fil i båda riktningarna.

Artikeln inleds med något som blivit vardag på denna vägsträcka: ”Trafikolycka på E6 i Skåne”, ”Trafikolycka på E6 – vägen stängdes av”, ”Trafikolycka på E6 – flera bilar inblandade”, ”E6 avstängd utanför Landskrona efter trafikolycka”.
För att förstå situationen på E6 genom Skåne räcker det med en snabb sökning på Google. I takt med att trafiken ökar, ökar även olyckorna.

E6:an genom Skåne är en trafikintensiv del av svenskt motorvägsnät tillika en pulsåder för godstransporterna och, för som Sydsvenska handelskammaren uttrycker det – en väg som fungerar som arbetsförmedling.
E6:an blir som en arbetsförmedling då den skapar matchning och matchar arbetskraft.
– Om du exempelvis är sjuksköterska med specialistutbildning som bor i Helsingborg då kan du söka jobb i exempelvis Lund och Malmö om E6:an inte har kapacitetsproblem. När tusentals och åter tusentals människor kan göra det där lilla tricket, då ökar effektiviteten vilket leder till ökad tillväxt, säger Per Tryding, vice vd på Sydsvenska handelskammaren.

De senaste 15 åren har trafiken på E6 nästan fördubblats på delar av sträckan. Trafikflödena uppgår i dag till uppemot 50 000 fordon per dygn. Sydsvenska handelskammaren har länge efterfrågat att kapaciteten på E6 genom Skåne ökas genom en tredje fil i båda riktningarna, något som även gynnat busstrafiken.

Detta har även starkt stöd bland skåningarna, visar en opinionsundersökning som Sydsvenska Handelskammaren genomförde 2018. 6 av 10 skåningar vill se fler filer på E6.
– Det fanns en majoritet i alla politiska partier för en kapacitetsutbyggnad, förutom hos V och MP, men även bland dessa väljare var det ganska många som ville se tre filer på E6, 34 respektive 27 procent, säger Per Tryding.

Trafikverket håller inte med och menar tvärtom att en tredje fil inte är lösningen på problemet. Per Tryding igen.
– Vi delar inte den synen och har haft ganska många samtal med dem om detta. Vi tycker att det är ganska uppenbart att det behövs en tredje fil. Företag misslyckas med rekryteringar i området. Företag som tidigare kunde locka folk från Lund till Helsingborg eller vice versa, lyckas inte lika enkelt längre vilket försämrar produktiviteten, säger han.
Det är ganska uppenbart för alla som kör på E6:an att det finns en pelare av lastbilar på vägen i rusningstrafik.

Trafikverket har förvisso vidtagit en del åtgärder som exempelvis omkörningsförbud för lastbilar på vissa delar av sträckan, men Tryding menar att åtgärderna inte styrs av behovet och lastbilar kommer i högre grad att köras på mindre vägar för att inte riskera trafikstoppen och köerna.

E6 och tågen lever sida vid sida och Tryding understryker att båda behövs. E6 har två viktiga funktioner, båda lika viktiga, säger han. Det ena är att vägen skapar förutsättningar för en gemensam arbetsmarknadsregion som ökar produktiviteten och med det växer BNP.
– Den andra funktionen är att den helt enkelt flyttar varor. Dels inom Skåne, men väldigt mycket av godset ska någon annanstans. Båda typer av trafik har ökat väldigt kraftigt och ska samsas på samma yta vilket skapar nästan dagliga trängselproblem, säger Tryding.

Helsingborgs Dagblad har intervjuat trafikpolis Fredrik Adler om hans syn på E6.
– Det löser inte intensiteten, men däremot får den tyngsta trafiken en tredje fil till höger som de kan bruka, säger han till Helsingborgs Dagblad.
I en annan artikel har samma tidning talat med räddningstjänsten som larmar om att de ser ett ökat antal olyckor på E6. Tryding säger att olyckorna sällan är riktigt allvarliga, men att det tyvärr förekommer whiplashskador, något som för den enskilde kan leda till långvariga problem.

Olyckor på vägsträckan leder numera allt oftare till att hela vägen stängs av, något som inte är förvånande efter allt fler olyckor i samband med exempelvis bärgning och med att trafikanter uppträder otrevligt och även hotfullt mot räddningstjänstens och annan personal.
– Den andra orsaken är helt enkelt att det är för många bilar, man tvingas stänga av. Stora delar av dygnet är E6:an som en form av rörlig parkeringsplats, säger Tryding.

Avslutningsvis frågar Transportföretagen Per Tryding om vilka konsekvenserna kan bli om det inte tas ett helhetsgrepp på E6.
– Svensk export och utrikeshandel påverkas negativt. En tredjedel av allt gods går genom Skåne och en stor del av det går på E6:an. Den andra konsekvensen är att det riskerar att slå sönder en fungerande arbetsmarknadsregion, säger Per Tryding.