Intresset för mötet mellan trafikutskottet och Trafikverket rönte stor medial uppmärksamhet. Här får Thomas Morell, initiativtagare till mötet, svara på frågor. Foto: Ludvig Grufman/SD. Intresset för mötet mellan trafikutskottet och Trafikverket rönte stor medial uppmärksamhet. Här får Thomas Morell, initiativtagare till mötet, svara på frågor. Foto: Ludvig Grufman/SD.

Trafikutskottet efter möte med Trafikverket: ”Nu måste de förstå”

På initiativ av riksdagsledamot tillika vice ordförande i Trafikutskottet Thomas Morell (SD), kallades Trafikverket till riksdagshuset den 8 februari för att träffa hela trafikutskottet och för att redovisa hur Trafikverket sköter sitt uppdrag och då inte minst vinterväghållningen. Thomas Morell efter mötet: "Nu kan Trafikverket omöjligen vara oförstående inför situationen."

Trafikverket representerades av generaldirektör Roberto Maiorana och ställföreträdande generaldirektör Malin Holen samt presschef Bengt Olsson och ytterligare en person från Trafikverket. Sammankomsten bevakades även av flera från den så kallade ”stormedia” med bland annat TV4. Temat bestod av i huvudsak två delar – kaoset på E22 och vinterväghållning som helhet.

Vi talar med Thomas Morell efter mötet och frågar om han upplevde att Trafikverket kom till mötet väl förberedda, men Morell säger att deras redovisning var tämligen blek.
– Det är som vanligt med Trafikverket som alltid kommer med en massa bortförklaringar. Det hänvisas bland annat till extremväder och klimatförändringar. Varför är det så svårt att förstå att det i Sverige är vinter i januari månad, säger Thomas Morell.

Vädrets makter kan förvisso ibland bli övermäktiga, men med otillräckliga resurser kan vädret lättare ta överhanden. Beträffande kaoset på E22 säger Morell att det är uppenbart att man inte hade resurser på plats vilket ledde till att fordon fastnade och sedan var kaoset av sällan skådad motsvarighet ett faktum.

Mötet inleddes med kaoset på E22. Vad hade Trafikverket att säga om det? Trafikverket gick igenom händelseförloppet och generaldirektör Maiorana inledde med att redogöra för vilka personer han hade talat med i telefon vid tillfället.
– Det är för mig fullständigt ointressant med vilka han har pratat med. Jag ville få reda på varför man inte hade tillräckligt med resurser på plats som kunnat ta hand om situationen redan från början innan det blev kaos, säger Thomas Morell.

Under mötet användes och citerades Proffs artiklar om problemen med vinterväghållningen. I en av artiklarna som användes tas det upp att Trafikverket inte kan ringa direkt ut till plogbilarna.
– En fullständigt vansinnig situation. Trots tre timmar och fyra polispatruller kunde ingen få dit plogbilarna förrän polisen handgripligen fick hämta dessa, säger Morell som menar att det visar att man inte har grepp om upphandlingarna och hur man ska hantera detta.
Den beskrivningen säger Morell inte föll i god jord hos Trafikverket på plats.

Morell säger bestämt att om Trafikverket hade haft tillräckliga plogresurser på plats i tid, det var ju ingen överraskning att det skulle komma mycket snö där och då, hade situationen kunnat hanteras bättre.
– Det kan givetvis varit så att det på vissa ställen blivit övermäktigt, men då hade det åtminstone inte lett till cirka tusentalet fordon som blev stående, säger han.
Trafikverkets respons var att de skulle se över sina upphandlingsmetoder.

Morell uppmanade Trafikverket att tala med Sveriges Åkeriföretag, omgående. Han riktade även skarp kritik mot Trafikverkets upphandlingar som han menar är under all kritik.
– Så här kan det inte få fortsätta. Trafikverkets saknar grepp över situationen med insatser som kommer ut för sent och är otillräckliga, saltlake som läggs håller inte alltid den kvalitet som behövs vilket leder till tjock isbark, säger Morell som även sade till Trafikverket att de måste lära sig förstå hur man ska hantera sådant här.

Trafikverkets respons handlar om att man ska utreda för att se hur man ska kunna bli bättre.
– Hur svårt kan det vara? Vinter har vi haft i alla tider. Plogat vägar har vi också gjort, säger Thomas Morell till oss.

Var det något särskilt du reagerade på under mötet och de förklaringar Trafikverket kom med?
– Deras redovisning var väldigt tam och gav inte mig någonting. Jag sade till generaldirektören inledningsvis att han inte har koll på hur illa ställt det är där ute i verkligheten. Det är två skilda världar, säger Morell.

Vad tror du Trafikverket tog med sig från mötet?
– Budskapet från mig var att Trafikverket måste göra om och göra rätt. Vi har en situation nu där människor dör i trafiken, där trafiken står stilla vilket är ett stort bekymmer får såväl privatpersoner, åkerinäringen och bussbranschen som inte kommer fram med sina transporter, säger Morell.

Trafikverket tar upp att det kanske måste införas restriktioner för tung trafik vilket fick Morell att ”tända till” och han sade ”släpp den idén”. Han fortsatte med att fråga Trafikverket om det är så att vi sätta upp en skylt om att från 1 november till 1 april så är Sverige stängt på grund av vinter. Trafikverket kontrar med att det inte är så det ska tolkas utan det måste undersökas om den tunga trafiken vid vissa tillfällen måste stoppas.
– Men industrin är beroende av att transporterna fungerar. Vi behöver mat på bordet och kläder på kroppen. Sådana förslag gör att det känns som att man är ”ute och cyklar”, säger Morell.

Lösningen, som Morell ser det, är att vägarna hålls farbara så långt det bara är möjligt. Men för det behövs pengar, säger vi. Får Trafikverket tillräckligt med pengar för att förbättra utförandet av sitt uppdrag?
– Trafikverket har tillförts mer resurser, frågan är vad dessa har använts till, säger Morell.
Vi återkommer till Trafikverkets resurser senare under förmiddagen.

Vad tyckte du var mest positivt i detta möte?
– Att Trafikverket, när de lämnade mötet, omöjligt kan vara oförstående inför situationen. Jag menar att de har förstått att det finns en enorm kritik mot deras sätt att sköta vinterväghållningen. Nu ser vi fram emot att de också ska omsätta kunskapen i praktiken avslutar Thomas Morell.