Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning hos Transportföretagen och Thomas Ericsson, branschutvecklare inom kompetensförsörjning hos Transportföretagen, ser ett ökat intresse för Yrkes-SM. Foto: Transportföretagen Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning hos Transportföretagen och Thomas Ericsson, branschutvecklare inom kompetensförsörjning hos Transportföretagen, ser ett ökat intresse för Yrkes-SM. Foto: Transportföretagen

Yrkes-SM – viktig pusselbit i kampen för fler chaufförer och mekaniker

Chaufförs- och mekanikerbristen är ett känt faktum i lastbilsbranschen. Varför är det så? Och vad kan man göra åt situationen?

Transportföretagen och TYA spelar en viktig roll i arbetet med att ”marknadsföra” yrkena. Bland annat genom Yrkes-SM som blir allt mer populär för varje år, inte minst vad gäller intresset från publiken.

- Vi räknar med 20 000 – 25 000 besökare, men det finns plats för fler, förklarar Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning hos Transportföretagen.

Svårigheterna med att rekrytera lastbilschaufförer är ett vida känt problem för branschen. Men varför?
– Det finns egentligen inte ett enda svar på den frågan. Intresset för yrkesutbildningar har minskat successivt under de senare åren vilket bidrar till bristen. Samtidigt har vi en efterfrågan på transporttjänster som ständigt ökar. Och har man en kurva som pekar upp och en annan som pekar ner så uppstår ett glapp, förklarar Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning hos Transportföretagen.

– Det är helt enkelt så att vi inte har tillräckligt många som vill bli yrkesförare, samtidigt som vi inte har tillräckligt många utbildningsplatser för den yrkesrollen, tillägger han.
Caj kan däremot konstatera att intresset för att bli yrkeschaufför finns.
– Under de senaste åren har vi sett att antalet sökande till de utbildningsplatser som finns har ökat. Med vissa regionala skillnader.

Intresset, tillägger Caj Luoma, är generellt sett som lägst i storstadsregionerna.
– Speciellt i Stockholm, samtidigt som behovet av transporter är som störst där, berättar Caj.
– Vi vet att det är svårt att hitta chaufförer till timmertransporter, framför allt eftersom det ställer väldigt höga krav på kompetens. Likaså har vi ett ständigt underskott på distributionsförare. Men även i det här fallet finns det stora regionala skillnader beroende på vilken typ av transportbehov som råder i området, säger Caj Luoma.

Arbetet med att försöka få fler unga människor att söka sig till chaufförsyrket pågår ständigt.
– När det kommer till attraktivitetsfrågan så är det TYA som på uppdrag av oss och våra fackliga kollegor står för fotarbetet. Vi på Transportföretagen har en mer politisk roll där vi försöker lobba till exempel för flexibilitet i regelverket utan att tumma på trafiksäkerheten. Ett annat exempel på vad vi jobbar med handlar om YKB, där vi försöker att anpassa utbildningen till den verklighet som råder i transportbranschen.

En annan viktig del i arbetet för att göra reklam för transportbranschen som helhet är Yrkes-SM. Caj beskriver tävlingarna som en viktig manifestation och plattform för svensk yrkesutbildning. Bland annat för att lyfta såväl föraryrket som mekanikeryrket.

Thomas Ericsson jobbar som branschutvecklare inom kompetensförsörjning hos Transportföretagen. Thomas, tillsammans med IF Metall och Målarna, ansvarar bland annat för motorbranschens del av tävlingarna och han håller med Caj om hur viktig Yrkes-SM är.
– Tävlingarna hålls vartannat år och ambulerar runt i landet. Årets tävlingar kommer att hållas i Karlstad den 23–25 april. Och om två år i Stockholm, förklarar Thomas.
– Det är i huvudsak ungdomar som är på väg in i gymnasiet som utgör huvudbesökarna till evenemangen.

Thomas Ericsson förklarar att det är TYA som håller i själva lastbilsförardelen av tävlingarna.
– Vi har hand om mekanikerdelen där vi har fyra tävlanden från respektive yrke.

Förutom chaufförer tävlar även lastbilsmekaniker, bilskadereparatörer, fordonslackerare, maskinmekaniker och personbilsmekaniker i sina respektive specialområden under Yrkes-SM.

För den oinvigde ska berättas att tävlingarna inte är något nytt påfund.
– Yrkes-SM firar 20-årsjubileum i år, berättar Thomas Ericsson.

Den som vill delta i tävlingarna har fram till den 13 februari på sig att anmäla sitt intresse.
– Man kan anmäla sig själv eller så kan ett företag anmäla en medarbetare som fyller max 24 år under innevarande år. Det är en fantastisk möjlighet att lyfta en medarbetare både yrkesmässigt och personligt, yrkestävlingarna är riktigt roliga och alla får en härlig gemenskap. Vinnarna i respektive yrke erbjuds att vara med i Yrkeslandslaget och tävla i Euroskills (Yrkes-EM) som genomförs i Danmark 2025. Däremot har anmälningstiden för lastbilsförare dessvärre redan gått ut, tillägger Thomas.

Intresset för att vara med i tävlingarna har ökat genom åren.
– Vi har ett mycket större underlag redan nu jämfört med förra gången, konstaterar Thomas.

Att intresset ständigt ökar beror enligt Caj Luoma och Thomas Ericsson på att Yrkes-SM har kommit att bli den kraftfullaste plattformen för yrkesutbildningar.
– Företagen har allt svårare för att hitta personal, politiken har förstått det och vill lägga mer kraft på att lösa den frågan. Det leder till ett större intresse vilket är alldeles utmärkt, inflikar Caj Luoma.

Thomas och Caj understryker att alla är välkomna att besöka tävlingarna på Tingvalla arena i Karlstad.
– Vi räknar med 20 000 – 25 000 besökare, men det finns plats för fler.

Såväl Transportföretagen som branscherna i övrigt hoppas så klart på att Yrkes-SM ska bli välbesökt. Men för att backa tillbaka till frågan om rekryteringsproblemen:
Om ni fick önska er något som skulle kunna lösa personalbristen inom vägtransport- och mekanikerbranschen, vad skulle det vara?
– Kompetensförsörjning är en bred fråga. Även om vi har sett ett ökat, politiskt intresse under de senaste 3–4 åren så har branschen ändå problem med att hitta arbetskraft. Jag vill ge politikerna cred för det arbete de har lagt ner. De har fattat rätt beslut, men min uppfattning är att branscherna behöver ytterligare stöd för att komma till en lösning, menar Caj Luoma.

– Men svaret på din fråga är att vi vill ha en långsiktig plan från politiskt håll hur man ska jobba för synen på yrkesutbildningar. Att politiker och branschföreträdare ska jobba tillsammans för att jobba för en attitydförändring till yrkesutbildningarna i Sverige.

Även på ”föräldranivå” måste man bli bättre på att prata med sina ungdomar om yrkesutbildningar.
– Det ska vara självklart att föra den diskussionen vid köksbordet. Arbetsmarknaden behöver det, understryker Caj.

Är rekryteringsproblemet löst om tio år?
– En underökning som vi har gjort visar att transportsektorn, alla transportslag, behöver anställa 150 000 nya medarbetare fram till 2035. Om vi tittar på utbildningssystemet som det ser ut idag så kommer vi endast att kunna täcka 60 procent av det behovet. Det pekar på behovet av fler utbildningsplatser och därför vill vi att politiken finansierar fler utbildningsplatser.

– Många reformer är på gång så förhoppningsvis kommer vi att närma oss målet med 150 000 nya medarbetare.

FAKTA

Här hittar du mer information om Yrkes-SM!

Motorbranschen, Transportföretagen, IF Metall och Målarna, ställer upp med fem tävlingsyrken:

  • Fyra bilskadereparatörer
  • Fyra fordonslackerare
  • Fyra lastbilsmekaniker
  • Fyra maskinmekaniker
  • Fyra personbilsmekaniker

De personer som man söker ska ha gått ut fordons- och transportprogrammet och jobbar nu på ett företag med någon av yrkesinriktningarna ovan samt fyller max 24 år 2024.

Här hittar du länkar till intresseanmälan samt mer information om till Yrkes-SM 23–25 april 2024 (senast 13 februari):

Om artikeln

Publicerad: 2024-02-01 15:49
Kategori: Nyheter
Taggar: Chaufförsbristen Transportföretagen TYA Yrkes-SM