Foto: Media Club/Flickr/CC BY-SA 2.0 DEED. Foto: Media Club/Flickr/CC BY-SA 2.0 DEED.

Afrika som logistiknav?

På grund av geopolitiska spänningar börjar fler och fler europeiska företag rikta sin uppmärksamhet mot den afrikanska kontinenten. Särskilt önskvärda är investeringar i infrastruktur, förnybar energi, gruvdrift, jordbruk och transporter. Kontinenten har också potential att bli ett logistiknav.

Enligt World Investment Report 2023 från FN:s konferens om handel och utveckling (UNCTAD), genererade utländska direktinvesteringar till Afrika 45 miljarder dollar 2022.

En ledare bland investerare i Afrika är Europa. Överst på listan över de största globala investerarna är Storbritannien (60 miljarder USD), Frankrike (54 miljarder USD) och Nederländerna (54 miljarder USD). Tyskland var också bland de tio bästa med investeringar på 15 miljarder dollar. Endast på femte plats kom Kina, med investeringar värda 44 miljarder dollar.

Sammantaget bedöms investeringsvillkoren i Afrika som goda även om situationen i de 54 afrikanska länderna varierar mycket. Investeringar i infrastruktur, förnybar energi, gruvdrift, jordbruk och transporter är särskilt eftertraktade.

Ekonomisk diversifiering är därför ett diskussionsämne för många regeringar i Afrika. Viktiga utgångspunkter är bearbetningen av lokalt tillgängliga råvaror inom gruv- och jordbrukssektorerna och bättre självförsörjning av Afrikas växande konsumentvarumarknader. Båda behoven kan tillgodoses av exempelvis livsmedelsindustrin.

Den afrikanska kontinenten blir också mer och mer intressant för biltillverkarna. Marknaden för fordonsindustrin är fortfarande mycket liten, men enligt Mordor Intelligence uppskattningar kommer den att öka från 1,33 miljoner enheter 2023 till 1,78 miljoner enheter 2028. Leverantörer kommer i första hand att dra nytta av detta.

Den afrikanska kontinenten är särskilt attraktiv på grund av sin marknadsstorlek och utveckling och på medellång sikt utgör den ett verkligt alternativ till andra platser som Asien, eftersom lönekostnaderna är relativt låga. Tyvärr anses även kvalifikationsnivån vara låg.

Därför rekommenderar GTAI att fokusera på enskilda länder eftersom deras marknadspotential, såväl som praktiska regleringar, inklusive tull- och importbestämmelser, certifieringar, investeringsfrämjande och valutaöverföringar, skiljer sig avsevärt.

Frihandelsavtalet undertecknades 21 mars 2018 och har tillämpats av alla länder utom Eritrea sedan 1 januari 2021, men det har inte så stor inverkan på praktiska aktiviteter. Till detta kommer det faktum att afrikanska länder är mycket beroende av flera sektorer och råvaruexport vilket gör dem mycket sårbara för externa ekonomiska chocker.

Trots alla risker och utmaningar har den afrikanska kontinenten potential att bli ett viktigt logistikcentrum och utgöra en bro mellan Europa, Mellanöstern och Asien. Afrikas befolkning är ung och öppna för nya steg framåt.

Transportinfrastrukturen, inklusive mellan länder på kontinenten, är fortfarande otillräcklig, trots betydande investeringar under de senaste två decennierna. Transportkorridorer formas fortfarande efter koloniala mönster; därför är placeringen av hamnar, järnvägar och motorvägar ofta fortfarande fokuserade på export av råvaror och går till exempel längs vägen från gruvor till kusten.

Moderna hamnar byggs över hela kontinenten. Nya järnvägar, vägar och flygplatser gör transporter enklare, billigare och mer förutsägbara. Det finns dock fortfarande många luckor i transportnätet, liksom i energi- och vattenförsörjningen, skriver Trans.INFO.

Om artikeln

Publicerad: 2024-03-08 09:11
Kategori: Nyheter
Taggar: Afrika Investering Logistiknav Transportinfrastruktur