Hållbara ICA-transporter med vätgas

Nu tar ICA ännu ett stort steg mot fossilfria transporter med tunga transporter drivna av vätgas. Under mars månad inleds transporter av varor till ICA-butiker och lager i Dalarna, Västmanland och Gävleborg med en unik vätgasdriven lastbil i ett samarbete med MaserFrakt.

ICA har en offensiv ambition avseende fossilfrihet och ett stort behov av effektivitet och kvalitet i sina transporter. ICA Gruppens mål är att ha helt fossilfria vägtransporter senast år 2030, och i storstadsregioner ska detta uppnås redan 2025.

För att accelerera arbetet mot fossilfria transporter är ICA bland de första företagen både i Sverige och globalt att utforska vätgasens potential för tunga godstransporter i praktiken och inleder nu transporter med en vätgasdriven lastbil i samarbete med transportbolaget MaserFrakt. Lastbilen kommer att leverera varor mellan ICA:s lager och till ICA-butiker i Dalarna, Västmanland och Gävleborg.

Vätgasdrivna tunga transporter är precis som elektriska med batteridrift lokalt utsläppsfria, men möjliggör en högre lastvikt, längre räckvidd och snabbare tankning jämfört med helt batteridrivna alternativ.

Den vätgas som ska användas i transporterna är så kallad grön vätgas där energin som används vid framställningen kommer från förnyelsebara och fossilfria källor. Genom att använda vätgas som bränsle minskas de direkta utsläppen av växthusgaser.

Vätgasdrivna lastbilar som likt denna drivs av bränslecellsteknik producerar endast vattenånga som utsläpp direkt ur fordonet, vilket är en betydligt mer klimat- och miljövänlig lösning jämfört med traditionella dieseldrivna fordon.

Om artikeln

Publicerad: 2024-03-22 12:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Godstransport ICA Vätgasdrift Vätgaslastbilar