Ny grupptalan mot lastbilskartellen

LegalTech-plattformen Financialright Trucks tillkännagav i dag officiellt att de lanserar en ny kollektiv åtgärd mot lastbilskartellen. Berörda företag har därmed en sista möjlighet att hävda sina anspråk utan kostnadsrisk.

Utöver den klassiska uppdragsmodellen där Financialright Trucks kommer att hävda skadeståndsanspråken för de berörda företagens räkning, erbjuds även ett fullt köp av skadestånd (echter Forderungskauf) där de berörda företagen kan få en omedelbar köpeskilling för kartellens skadeståndskrav utan att behöva vänta på utomrättsliga åtgärder eller rättegång mot lastbilskartellen.

Vi har tidigare uppmärksammat lastbilskartellen som i flera år har varit i fokus för rättsliga tvister efter olaglig prisuppgörelse. EU-kommissionen fastställde kartellens existens med beslut i juli 2016 och september 2017. Financialright Trucks erbjuder nu drabbade företag som ännu inte har hävdat sina anspråk en ytterligare möjlighet till kompensation.

Denna nya samlade åtgärden är ytterligare ett steg i uppdraget att upprätthålla rättigheterna för personer som skadats av stora karteller och att kämpa för en rättvis skadeståndsersättning.

Vd för Financialright Trucks 24, dr. Sven Bode, kommer att hävda anspråken som en juridisk tjänsteleverantör. ”Tillvägagångssättet ger möjlighet att hävda skadeståndsanspråk utan någon ekonomisk risk”, säger Bode. Detta möjliggörs av en så kallad ”no-win-no-fee”-metod. Detta innebär att en provision endast utgår till den juridiska tjänsteleverantören om anspråket vinner framgång och den juridiska tjänsteleverantören står för alla rättegångskostnader. Om den utomrättsliga eller rättsliga verkställigheten av anspråken misslyckas, uppstår inga kostnader för kunderna.

Den kombinerade åtgärden gör det möjligt för dem som berörs av lastbilskartellen att kollektivt driva krav på ersättning för skador som orsakats av lastbilskartellen. Detta tillvägagångssätt har blivit allt viktigare i rättspraxis och den tyska federala domstolen (BGH) ser det kombinerade hävdandet av anspråk som ett effektivt sätt att verkställa anspråk.

Domstolens bekräftelse av den samlade åtgärden som erbjuds av Financialright Trucks visar att detta är ett förnuftigt och effektivt sätt att hjälpa drabbade företag att utöva sina rättigheter, förklarar advokat dr. Katharina Kolb, en partner på Lieff Cabraser som övervakar förfaranden och företräder redan anspråk på över 50 000 lastbilar i en parallell process.

Financialright Trucks fattade beslutet om en ny grupptalan mot bakgrund av EU-domstolens dom den 1 februari genom vilken domstolen bekräftade EU-kommissionens och EU-domstolens slutsatser om att Scania deltog i kartellen precis som de andra lastbilstillverkarna.

Financialright Trucks erbjudande riktar sig till alla företag som köpt eller leasat nya lastbilar mellan 1997 och 2014 och som ännu inte har fullföljt sina kartellkrav. Financialright Trucks är tillgängligt för företag som vill få ytterligare information och diskutera att gå med i grupptalan.

Om artikeln

Publicerad: 2024-03-05 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: EU-domstol EU-kommission Grupptalan Lastbilskartell