Många elever på transportutbildningen vill stanna i branschen. På bilden: Mikaela Fungdal. Foto: Sara Arnald Många elever på transportutbildningen vill stanna i branschen. På bilden: Mikaela Fungdal. Foto: Sara Arnald

Så tycker unga om transportbranschen

För att ta reda på vad landets blivande lastbilsförare förväntar sig av branschen har TYA genomfört en unik enkät med drygt 1 000 transportelever.

– Resultatet är oväntat positivt. Utmaningen blir att ta hand om det stora intresset och jobba för att unga ska vilja stanna i yrket, säger Lena Törnstrand på TYA.

I en bransch med ett stort rekryteringsbehov är det glädjande att så många unga vill bli lastbilschaufförer. Fordons- och transportprogrammet har två sökande till varje plats. Bland unga tjejer är lastbilsförare i dag ett drömjobb, och intresset för att bli egenföretagare är stort bland både tjejer och killar (Ungdomsfokus 2023).

Men vad är det egentligen som lockar med utbildningen och vad har ungdomarna för förväntningar på branschen? Det har TYA tagit reda på genom en enkät som gått ut till avgångseleverna på Transportprogrammet med inriktning transport.

– Vi ville undersöka vad unga i dag uppfattar som attraktivt på arbetsmarknaden. Det finns många teorier kring vad unga vill ha men vi ville veta vad de själva anser, säger Lena Törnstrand, projektledare på Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.

På frågan om vad som är viktigt vid val av framtida arbetsgivare kommer ”inkludering”, ”seriositet” och ”gott rykte” långt före ”moderna fordon och maskiner” som tidigare lockat många teknikintresserade till branschen. Dagens unga vill också ha trygghet.
– De är uppvuxna i osäkra tider och det speglar sig i svaren. 88 procent anser att det är viktigt med fast anställning och hela 81 procent säger att de redan bestämt sig för att stanna i yrket, säger Lena.

– Det här är goda nyheter. Utmaningen för företagen blir att ta hand om det här stora intresset och erbjuda det som ungdomarna tycker är viktigt vid val av arbetsgivare, tillägger hon.

Hela 88 procent tycker att det är viktigt med en bra introduktion vid nyanställning, medan endast 33 procent av eleverna upplever att branschen tillhandahåller det. 78 procent vill att alla ska behandlas lika, men bara 27 procent uppfattar branschen som inkluderande. Det här är viktiga signaler.
– Det unika med den här enkäten är ju att den ger detaljerad information om vad transportbranschen behöver bli bättre på för att attrahera unga lastbilsförare. Och är ditt företag redan bra på introduktion – berätta det när det är dags att rekrytera!

Även skolorna får bra betyg i undersökningen. 89 procent tycker att utbildningen på Fordons- och transportprogrammet är bra, och 83 procent tror att den leder till ett yrke de vill hålla på med länge.
– Vi vet ju att det är en bra utbildning, men blev ändå förvånade över hur oerhört nöjda eleverna är. Det tycker vi fler unga borde få ta del av när de står inför sitt gymnasieval.

Så tycker transporteleverna

  • 87 % upplever att utbildningen ger rätt kunskap för att kunna arbeta i transportbranschen.
  • 83 % tycker att utbildningen är inkluderande och behandlar alla lika oavsett kön, bakgrund eller sexuell läggning.
  • 67 % säger att de valde utbildningen för de goda chanserna att få jobb efter examen.
  • 88 % värderar en fast anställning högt vid val av arbetsgivare.
  • 87 % tycker det är viktigt att företaget har gott rykte.
  • 67 % tycker det är viktigt att företaget har moderna fordon, maskiner och verktyg.
  • 80 % upplever att intresset för transportbranschen ökat efter praktiken (APL) på ett företag.
  • 61 % planerar att söka jobb efter avslutad utbildning.
  • 17 % har redan fått jobb inom transportbranschen.

Om undersökningen

– Enkäten gick ut till avgångselever på Fordons- och transportprogrammet med inriktning transport.
– Syftet var att undersöka elevernas syn på sitt yrkesval, på de erfarenheter de hittills skaffat sig under utbildningen, på branschen och ställa det mot de förväntningar de har på framtiden.
– Enkäten besvarades av strax över 1 000 elever med en fördelning av 40 procent tjejer och 60 procent killar, och en representation från 73 skolor.
– TYA har samarbetat med undersökningsföretaget Origo Group.

Om artikeln

Publicerad: 2024-03-14 14:28
Kategori: Nyheter
Taggar: Chaufförsbristen TYA Utbildning