Volvo och Renault Group tillsammans om elskåpbilar

Efter att Volvokoncernen och Renault Group tecknat bindande avtal den 6 oktober 2023, har bolagen nu erhållit alla nödvändiga myndighetsgodkännanden och har bildat det nya företaget Flexis SAS för nästa generations helt elektriska och mjukvarudefinierade skåpbilar.

Det nya företaget, som kommer att vara baserat i Frankrike, ska adressera de växande behoven av en hållbar och effektiv stadslogistik.

Volvokoncernen och Renault Group planerar att investera 300 miljoner euro vardera under de kommande tre åren.

Efter att ha signerat ett icke-bindande avtal den 6 oktober 2023 har CMA CGM Group bekräftat sitt intresse av en strategisk investering på upp till 120 miljoner euro i Flexis genom PULSE, dess investeringsfond på 1,5 miljarder euro som syftar till att främja utfasning av fossila bränslen i logistikens värdekedja.

Om artikeln

Publicerad: 2024-03-25 08:56
Kategori: Nyheter
Taggar: Elskåpbil PULSE Renault Volvo Group