Foto: Proffs/arkiv. Foto: Proffs/arkiv.

Många brittiska lastbilsparkeringar för osäkra

Bristen på säkra rastplatser i kombination med en ökande kriminalitet är påtaglig även i Sverige. I Storbritannien har det nu gått så långt att förare väljer andra platser att parkera på. Platser som inte kan erbjuda det en förare rimligtvis ska ha tillgång till under sitt arbete.

En majoriteten av förarna som parkerar på alternativa platser säger att de gör det för att lastbilsparkeringar inte är tillräckligt säkra. Det framkommer i undersökningar gjorda av den digitala marknadsplatsen SNAP.

Det framkommer att nästan en tredjedel (30 procent) av åkerierna inte är villiga att ta kostnaden för att förarna ska kunna parkera på platser avsedda för tunga fordon.

Enligt SNAP är 70 procent av förarna av åsikten att lastbilsparkeringarna inte håller tillräckligt hög säkerhetsstandard. Det är återkommande dieselslangning och kapellskärningar med tillgrepp av gods som gör att man väljer bort lastbilsparkeringarna och de bekvämligheter som finns där för förarna.

Bristen på dedikerade lastbilsparkeringar är som sagt stor, men när åkerierna inte vill betala för parkeringsplats blir också det en anledning att avstå att parkera där. ”De som driver lastbilsparkeringar sliter hårt för att hålla dessa öppna genom att skära ner personalstyrkan för att klara att betala sina räkningar”, säger SNAP.

Ett annat problem som kommer fram i SNAP:s undersökning är att tillgängliga parkeringar inte sällan är fullbelagda efter klockan 18.00 på kvällen.

Undersökningen visar också att hos exempelvis Cambridgeshires Polis ensamt har ökningen av tillgrepp mot lastbärare ökat med 380 procent under 2023. Här visar statistiken att de flesta händelserna (46 procent) har skett utanför lastbilsparkeringar medan 24 procent har skett på dedikerade parkeringar.

Matthew Bellamy, vd på SNAP, säger att undersökningen gett mycket ovärderlig feedback från förare angående säkerheten på platser man tar sina raster på. ”Det har belyst den enorma mängd arbete som fortfarande måste göras för att förbättra kvaliteten på lastbilsparkeringar”, säger Bellamy.

På frågan om yrkesförare väljer att själva behålla pengar som är avsedda för nattparkering, säger en talesperson för RHA att så är det absolut inte. ”Osäkra parkeringsplatser är ett mål för de organiserade brottslingar som utför fraktbrott. Ge en förare möjlighet att parkera säkert och han kommer att ta det alternativet”, säger RHA till Motor Transport.

Om artikeln

Publicerad: 2024-04-02 11:07
Kategori: Nyheter
Taggar: Fraktbrott Godsstöld Lastbilsparkering Polis RHA Säkra parkeringsplatser Snap