Nattleveranser ska minska trängseln i Stockholm

Den 31 december 2024 införs miljözon klass 3 i ett område i Stockholms city. Nu slopar staden förbudet mot nattleveranser i området.

Dagen innan nyårsafton 2024 träder Stockholms världsunika miljözon i kraft. Tjugo kvarter i innerstan reserveras för fordon med låga utsläpp. Syftet är i första hand att förbättra luften, men utfasningen av fossila fordon öppnar också nya möjligheter för tysta leveranser.
– I Stockholm är det förbjudet att köra tunga lastbilar sent på kvällen, under natten och tidigt på morgonen. Det bullrar för mycket när människor försöker sova. Miljözonen innebär att området bara får trafikeras av tystare fordon. Därför har vi beslutat tillåta leveranser dygnet runt, säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Beskedet innebär att lastbilar som väger mer än 3,5 ton utöver dagtid även får möjlighet att köra i miljözonen mellan 22:00 och 06:00. Stadens förhoppning är att förändringen ska minska trängseln på vägarna i innerstan.
– På natten är gatorna tommare, vilket betyder att företag kan leverera dubbelt så mycket på samma tid. När fler använder gatorna på natten minskar också trängseln under dagen, när trafiken är som mest intensiv. Resultatet blir att vägarna används mer effektivt, säger Lars Strömgren.

Miljöpartiet i Stockholms stad skriver i ett pressmeddelande att införandet av miljözon klass 3 har väckt stor uppmärksamhet och att en lång rad post- och leveransföretag välkomnar beslutet. Initiativet hyllas av borgmästare i flera europeiska länder. Tunga miljö- och hälsoexperter stöttar reformen. En majoritet av invånarna i Stockholm bedömer att de kommer att påverkas positivt av förändringen, menar Miljöpartiet vidare.

– Vi vet att många stockholmare är oroliga över utsläppen från bensin- och dieselbilar. Miljözonen är ett viktigt steg på vägen mot ett Stockholm där luften inte riskerar att skada barn, gravida och äldre. På köpet får vi ett mer levande City, när fler vill promenera och cykla på gatorna, förklararr Lars Strömgren.

Om artikeln

Publicerad: 2024-05-30 10:58
Kategori: Nyheter
Taggar: Miljöpartiet Miljözon 3 Stockholm