Mötet ska även anta rådets slutsatser om trafiksäkerhetsarbete i EU. Mötet ska även anta rådets slutsatser om trafiksäkerhetsarbete i EU.

EU:s transportministrar möts i Luxemburg

I dag träffas EU:s transportministrar för ett möte med Transportrådet, TTE, i Luxemburg. Sverige representeras av statssekreterare Johan Davidsson.

Mötet ska bland annat behandla frågor som ingår i lagstiftningspaketet för grönare transporter. Ett av förslagen är en ny järnvägskapacitetsförordning och ett annat förslag handlar om att tydliggöra regelverket för internationella transporter med längre och tyngre fordon.

Ytterligare ett förslag syftar till att främja så kallade kombinerade transporter för att godstransporter ska bli mer hållbara genom att utsläpp, trängsel och andra oönskade effekter minskar.

Mötesdeltagarna ska också diskutera ett förslag från kommissionen på sjöfartsområdet. Förslaget handlar om att den europeiska sjösäkerhetsbyrån ska få ett uppdaterat mandat.

Mötet ska även anta rådets slutsatser om trafiksäkerhetsarbete i EU.

Om artikeln

Publicerad: 2024-06-18 12:28
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Johan Davidsson Kombinerade Transporter Längre ekipage Trafiksäkerhetsarbete Transportrådet TTE