Malmö ska utreda förslag om ”nattlig” Miljözon 3

I dag beslutade tekniska nämnden i Malmö att införa 30 kilometer i timmen i centrala staden samt att utreda införande av miljözon 3 i samma område. Nu går Sverigedemokraterna i Malmö till motangrepp.

- Miljözon 3 säger vi givetvis nej till, och då endast ett av våra tre tilläggsförslag gällande 30-gräns antogs sa vi nej även till det beslutet, säger Anders Pripp (SD), gruppledare i tekniska nämnden.

Området med 30 kilometer i timmen omfattar Lugnet, Davidshall, Rådmansvången, Möllevången och Södervärn.
De större bredare gatorna som avgränsar området har fortsatt 40-gräns:

Föreningsgatan öster om Triangeln, Amiralsgatan, Nobelvägen (med undantag för en sträcka vid de två Actibumpen vid Trelleborgsgatan), Carl Gustafs väg nordväst om Rådmansgatan, Pildammsvägen och Fersens väg.

Förvaltningens argument för en 30-gräns är ökad trafiksäkerhet och minskad buller- och miljöpåverkan. Och då det redan i dag är 30 kilometer i timmen och gångfartsområden på flera sträckor i detta område innebär dagens beslut, som det heter, ”ett mer sammanhängande system för trafikanten”.

SD Malmö är, precis som Polisen, i grunden inte emot en 30-gräns i området.
– Kör du 20 kilometer för fort omhändertas ditt körkort. En 30-gräns ger därför polisen ökade möjligheter att klippa buskörarnas körkort, säger Anders Pripp.

Däremot reagerar SD Malmö på att det i beslutet inte står någonting om uppföljning av 30-gränsen.
– Vi hade tre tilläggsyrkanden, men då två av dessa avslogs sa vi nej till beslutet. Vi ser det som en självklarhet att effekterna av 30-gränsen utvärderas, säger Anders Pripp.

SD Malmös tilläggsyrkanden som avslogs var ”att uppdra åt förvaltningen att utvärdera den nya hastighetsgränsen och att uppdra åt förvaltningen att vid uteblivna effekter föreslå erforderliga revideringar”.

Det som antogs var ”att uppdra åt förvaltningen att utreda trafiksäkerhetskameror i området tillsammans med Polismyndigheten och Trafikverket”.
– Vi är väldigt nöjda med att få igenom vårt förslag om fartkameror då vi vet att många Malmöbor vill ha detta, säger Anders Pripp.

På sittande möte fick det S-ledda styret även igenom att förvaltningen ska utreda införande av miljözon 3 nattetid i det aktuella området. Det skulle innebära att inga bensin- eller dieseldrivna bilar får köra där på natten. Något som SD Malmö säger nej till.

Om artikeln

Publicerad: 2024-06-13 14:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Fartkameror Malmö Miljözon 3 Sverigedemokraterna