"Creditsafe har länge varnat för skatteanstånd", säger Henrik Jacobsson, vd på Creditsafe. "Creditsafe har länge varnat för skatteanstånd", säger Henrik Jacobsson, vd på Creditsafe.

40 procent fler åkerier i konkurs 2024

Hittills i år har 137 åkerier försatts i konkurs jämfört med 98 under samma tid förra året, detta enligt kreditföretaget Creditsafe.

Totalt sett i Sverige försattes under årets första sommarmånad 864 aktiebolag i graven vilket är en ökning med tre procent jämfört med juni förra året.

Rekordmånga anställda förlorade jobbet när en stor underleverantör inom svensk fordonsindustri gick i konkurs vilket också markerar den största konkursen på flera decennier sett till omsättning.

Totalt under första halvåret har 5 442 aktiebolag gått i konkurs. Det är 39 procent fler konkurser jämfört med året innan och 87 procent fler konkurser jämfört med för två år sedan.

Juni uppvisar en liten ökning i procentuella tal, men antalet konkurser denna månad är fortfarande historiskt högt.
– Det är viktigt att komma ihåg att juni förra året var en av de månader med högst antal konkurser under hela 2023. Även om nivåerna ser ut att ha stabiliserats, kommer det här året att bli ett av de tuffaste för svenska företag ur ett konkursperspektiv, säger Henrik Jacobsson, vd på Creditsafe.

Största konkursen denna månad blev komponenttillverkaren IAC, International Automotive Components Group Sweden AB, med nästan 7 miljarder i omsättning och 1 411 anställda. De hade också en av de högsta skulderna från skatteanstånd under pandemin, cirka 1,2 miljarder kronor den senaste månaden vilket var en stor bidragande faktor till att de inte längre kan betala sina leverantörer.

Creditsafe har länge varnat för skatteanstånd som en kommande konkursdrivande faktor och nu ser man att även stora företag tvingas ge upp på grund av tunga skulder från pandemin.
– Det är nu viktigare än någonsin att noggrant övervaka kunders och leverantörers situation, både kreditinformation och eventuella anstånd kopplat till pandemin. Likviditeten kan snabbt förändras och bli kritisk om en stor kund går i konkurs, eller leda till allvarliga konsekvenser som leveransbortfall om en viktig leverantör drabbas, säger Henrik Jacobsson.

Med anledning av IAC’:s konkurs blev juni den värsta månaden på över fem år för anställda drabbade av konkurser. Denna månad påverkades över 3 500 anställda. Totalt har 17 243 förlorat sina jobb under första halvåret på grund av konkurser, det är 71 procent fler jämfört med förra året.

Antalet nya aktiebolag under juni minskade med 18 procent och var endast 2 758. Under första halvåret har antalet nystartade företag minskat med 8 procent.

Om artikeln

Publicerad: 2024-07-01 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Åkerikonkurs Creditsafe Henrik Jacobsson IAC Konkurs Skatteanstånd