Foto: Mostphotos. Foto: Mostphotos.

5% nya ellastbilar och 9% gaslastbilar

Under juni 2024 nyregistrerades 26 096 personbilar, 10 procent färre än i juni 2023. Av de nyregistrerade bilarna i juni var 35 procent elbilar, jämfört med 38 procent i juni i fjol. 615 tunga lastbilar registrerades och det är en nedgång med 14 procent. Detta visar Trafikanalys officiella statistik om nyregistrerade fordon per månad.

Under juni månad nyregistrerade 26 096 personbilar, 10 procent färre än i juni året innan. Totalt hittills under 2024 är antalet nyregistrerade personbilar 6 procent lägre än 2023. Den svagare konjunkturen påverkar nybilsköp både för privatpersoner och företag.

Hittills i år har privatpersoners nybilsköp minskat med 7 procent medan företagens (juridiska personer plus enskilda näringsidkare) minskat sina nybilsköp med 6 procent. I juni stod företagen för 68 procent av alla nyregistrerade personbilar.

De laddbara personbilarna – elbilar och laddhybrider – utgör fortsatt majoriteten av nyregistreringarna, 55 procent. Under juni nyregistrerades 9 135 elbilar, motsvarande 35 procent av samtliga nyregistrerade personbilar. Förra året i juni stod elbilarna för 38 procent av nyregistreringarna. Antalet nyregistrerade laddhybrider var i juni 5 252, motsvarande 20 procent av samtliga nya personbilar och samma nivå som i juni 2023.

Under juni månad nyregistrerades 4 279 lätta lastbilar (samma nivå som juni 2023) och 615 tunga lastbilar (-14 procent). Under juni var 19 procent av alla nya lätta lastbilar eldrivna och hittills i år är andelen 22 procent. Bland de tunga lastbilarna har hittills i år 5 procent av nyregistreringarna varit eldrivna och 9 procent gasbilar.

Antalet nya bussar drivs till stor del av de offentliga upphandlingarna inom den regionala kollektivtrafiken och varierar mycket över månader. I juni nyregistrerades 44 bussar jämfört med 116 i juni 2023. Hittills i år har det endast nyregistrerats 12 eldrivna bussar och 14 gasbussar.

De preliminära uppgifterna avseende avregistreringar visar på en fortsatt låg skrotning av personbilar samtidigt som exporten är fortsatt hög. Under juni månad skrotades drygt 9 000 bilar och 12 300 exporterades.

Fakta om statistiken
Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i Transportstyrelsen vägtrafikregister. Observera att antalet nyregistrerade bilar skiljer sig mot det som branschorganisationen Mobility Sweden redovisar. I Mobility Swedens uppgifter redovisas bara bilar av de senaste tre årsmodellerna och bilar som är direktimporterade exkluderas.

Om artikeln

Publicerad: 2024-07-04 10:12
Kategori: Nyheter
Taggar: Mobility Sweden Nyregistrering Statistik