Statistik

Listar alla artiklar taggade med: Statistik

Sveriges dieselpriser inte längre bland Europas högsta

Sveriges position på Europas dieselmarknad har genomgått en dramatisk förändring. Bilresa.se:s senaste uppdatering, som jämför drivmedelspriser i 45 länder, visar att Sverige inte längre rankas bland de dyraste för diesel. Detta är en markant förändring sedan 2018, då Bilresa.se började med att systematiskt sammanställa drivmedelspriser. För första gången sedan starten avspeglas inte Sverige som en av de dyraste nationerna för diesel, det förklarar Bilresa.se i ett pressmeddelande.

Elektrifieringstakten förväntas minska under 2024

2023 års nyregistreringar av personbilar landade i en svag ökning på en halv procent jämfört med 2022. Detta är till stor del drivet av leveranser från historiskt starka orderböcker där leveransförmågan nu är återställd. De tunga och lätta lastbilarna ökade jämfört med i fjol samtidigt som bussmarknaden minskade. Andelen laddbara personbilar ökade med fyra procentenheter. Prognosen för 2024 är däremot mer dyster med en kraftig minskning av nyregistreringar av personbilar och en elektrifieringstakt som för första gången minskar.

Fyra gånger fler lastbilsregistreringar – på grund av brist på färdskrivare

Mobility Swedens nyregistreringsstatistik för augusti visar att antalet nya personbilar ökade med 16 procent jämfört med samma månad förra året. Ökningen är en följd av de rekordstora orderböcker som byggdes upp under pandemin och som nu levereras ut i allt snabbare takt. Orderingången visar dock att nyförsäljningen av personbilar i år nästan är halverad, vilket enligt Mobility Sweden kan förklaras av konjunkturläget och den borttagna klimatbonusen.
Genrebild. Foto: Göran Rosengren, arkiv

Svenska tunga lastbilar körde fler kilometer 2022 – Tomkörningar ökar mest

Trafikarbetet, det vill säga totalt antal körda kilometer, fortsätter att öka och är det högsta sedan 2012. Under 2022 ökade de svenska tunga lastbilarnas körda kilometer inrikes med åtta procent. Antalet körda kilometer inrikes med svenskregistrerade tunga lastbilar ökade från 3,16 miljarder till 3,39 miljarder under 2022. Vikten av det transporterade godset var däremot i paritet med 2021. Det visar Trafikanalys officiella statistik om trafik med svenskregistrerade tunga lastbilar.