– Långsiktiga spelregler är avgörande för att vi och våra samarbetsåkerier ska våga ta de viktiga beslut som krävs för att ställa om till fossilfrihet, säger Hanna Melander, hållbarhetsansvarig på DB Schenker. – Långsiktiga spelregler är avgörande för att vi och våra samarbetsåkerier ska våga ta de viktiga beslut som krävs för att ställa om till fossilfrihet, säger Hanna Melander, hållbarhetsansvarig på DB Schenker.

Ogenomtänkt EU-beslut kan bli dyr ”käftsmäll” för klimatsmarta transporter

Det är inte bara lätt att vara efterklok – det kan bli dyrt också. Fråga EU-kommissionen. Deras brist på fördjupad granskning i samband med beslutet att göra svensk biogas skattefri till 2030, kan kosta miljarder. Men det är inte kommissionen som får betala.

EU-kommissionens beslut om att bevilja skattebefrielse för biogas och biogasol var en av anledningarna till att DB Schenker-åkeriet Västbo Transport la en beställning på fem biogasbilar förra året. Nu har beslutet rivits upp. Samtidigt beräknas bilarna anlända innan sommaren. Så hur går tankarna nu?

– Det är lite surt. Biogas har hittills varit en smidig lösning där utsläppen minskar rejält jämfört med dieselbilar samtidigt som vi behåller räckvidden. Grundkalkylen var att de nya biogasbilarna skulle kosta ungefär som en diesel – dyrare i inköp men billigare bränsle. Nu blir det ganska mycket dyrare men vi kommer köra dem, det backar vi inte på. Sen får vi utvärdera vad det innebär över tid, berättar Jacob Axelsson, vd på Västbo Transport.

Ett annat av DB Schenkers samarbetsåkerier som drabbas hårt av skattesmällen är ÖGS. Vd Sebastian Johansson berättar:
– Vi har idag sex gaslastbilar som vi kör på biogas för Ahlsell i Hallsberg till Göteborg. Det är väldigt olyckligt att politiska beslut kan ändras så snabbt. Med tanke på att vi har våra lastbilar i 8–10 år så blir det väldigt svårt för oss att veta hur vi ska investera för framtiden. Att fortsätta investera i diesellastbilar känns fel.

Vi backar till sommaren 2020. Då klubbade EU-kommissionen igenom Sveriges statsstödsansökan om skattebefrielse för biogas och biogasol – både vid uppvärmning och som bränsle.

Sistnämnda är extra intressant för transportbranschen: Nu fick man plötsligt ett helt decennium för att hinna växla upp ytterligare och investera i nya fordon med just biogas som bränslekälla. Åkerierna jublade. Men det gjorde inte det tyska biogasföretaget Landwärme GmbH.

Hösten 2020 överklagade Landwärme GmbH kommissionens beslut och i december 2022 kom Tribunalen med sin dom. Beslutet ogiltigförklarades och revs upp. Det tyska biogasföretaget menar att skattebefrielsen snedvrider konkurrensen för biogasproducenter inom EU. Och att exporten av biogas till Sverige kommer öka just på grund av skattelättnaden.

Fast beslutets ogiltigförklarande handlade inte om Landwärme GmBh:s bryderier. Tribunalen menade snarare att EU-kommissionens beslut var för dåligt underbyggt, vilket ledde till att det ogiltigförklarades. Varken EU-kommissionen eller den svenska regeringen har valt att överklaga domen.

– Långsiktiga spelregler är avgörande för att vi och våra samarbetsåkerier ska våga ta de viktiga beslut som krävs för att ställa om till fossilfrihet. Budskapet har varit att biogas skulle vara skattebefriat till 2030. Det gav en trygghet på tio år och åkerierna har räknat och investerat utifrån det. När beslutet nu ändras, förändras spelreglerna och en stor osäkerhet sprids kring beslut som är avgörande för att Sverige snabbt ska ställa om, säger Hanna Melander, hållbarhetsansvarig på DB Schenker.

Ökade milkostnader är ett faktum. Dessutom riskerar åkerierna ytterligare ekonomiska käftsmällar. Susanne Karlsson, jurist och biträdande avdelningschef på Transportföretagen, förklarar hur omfattande notan kan komma att bli:

– De åkerier vi pratat med beräknar att kostnaden blir cirka tio kr extra per mil, beroende på hur mycket man kör. Det kan handla om 150 000 – 200 000 kr extra per lastbil och år. Här gäller det att ha en tydlig dialog med biogaskunderna om vad de är villiga att betala. För kostnaden kommer öka. Där finns det exempel på gasbolag som delade skattesmällen med sina kunder. Men det kan ju inte alla göra, säger hon.

Den andra käftsmällen hänger som ett mörkt moln över transportföretagens huvuden. Skatteverket analyserar nämligen huruvida de ska kräva tillbaka skatten retroaktivt.
– Regeringen har aviserat att de vill att EU-kommissionen ska göra den fördjupade granskningen för att beslutet ska bli giltigt igen. Det vore bra om Skatteverket avvaktar med sin prövning tills granskningen är klar. För en eventuell skattesmäll skapar ytterligare oro för åkerierna, säger Susanne Karlsson.

Det handlar om 700 företag som sedan 2021 beviljats avdrag eller återbetalning på 1,5 miljarder kronor årligen. Alltså totalt 3 miljarder kronor. Så hur ska transportföretagen våga investera framåt?
– Det är det som är grejen. För det krävs mycket mod att investera och satsa på gröna drivmedel. Investeringar förenade med ett stort risktagande. Vi anser därför att incitament som exempelvis skattebefrielse för biogas behövs för att uppmuntra omställningen inom transportsektorn, säger Susanne Karlsson, som är försiktigt hoppfull inför framtiden:

– Man tittar på lösningar från alla håll och kanter just nu, vilket är bra. Det krävs tydliga besked för att fortsätta våga investera. Det finns stark enighet mellan transportsektorn, energisektorn, regeringen och EU-kommissionen. Så jag är ändå hoppfull.

Om artikeln

Publicerad: 2023-04-06 10:08
Kategori: Nyheter
Taggar: Biogas DB Schenker Energiskatt EU-kommissionen