Körsträckorna för svenska fordon ökade 2022

Den totala körsträckan för svenskregistrerade personbilar ökade med 2 procent under 2022, jämfört med året innan. Detsamma gäller tunga lastbilar. Bussarnas samlade körsträcka ökade med hela 5 procent under 2022. Detta visar Trafikanalys officiella statistik över körsträckor med svenskregistrerade fordon.

Observera att statistiken inte omfattar fordon som är registrerade utomlands!

Körsträckan för alla svenskregistrerade personbilar var 6 485 miljoner mil under 2022, 2 procent längre än föregående år. Jämfört med året före coronapandemin, 2019, är den totala körsträckan dock 3 procent kortare.

Tunga lastbilars totala körsträcka ökade också under 2022 med 2 procent, medan den var oförändrad för lätta lastbilar. Bussarnas samlade körsträcka ökade med hela 5 procent. Busstrafiken drabbades hårt i spåren av coronapandemin och den totala körsträckan ligger 2022 fortfarande 7 procent under nivån före pandemin (2019).

Av den totala körsträckan står personbilarna för 81 procent, lätta lastbilar 12 procent, tunga lastbilar 5 procent samt bussar och motorcyklar 1 procent vardera. Sedan 1999 har den totala körsträckan för alla fordonsslag tillsammans ökat med 22 procent.

Total körsträcka för svenskregistrerade fordon, miljarder mil. Åren 1999–2022. Anm: Uppgifter för motorcyklar saknas för år 2022, publiceras 2023-09-22. Grafik: Trafikanalys

Den genomsnittliga körsträckan för personbilar ökade med 1 procent under 2022 till 1 126 mil per bil. Sett i ett längre perspektiv har genomsnittskörsträckan minskat med 15 procent, motsvarande 191 mil, sedan toppnoteringen från 2008 (Figur 2).

Bussar var det fordonsslag där de samlade körsträckorna ökade mest under 2022 (+5 procent). Den genomsnittliga körsträckan per buss ökade med 6 procent under 2022, till 5 295 mil.

Långfärdsbussarnas genomsnittliga körsträcka ökade allra mest, med 40 procent, medan stadsbussarnas ökade med 3 procent. Fortfarande är den samlade busstrafiken mindre omfattande än före pandemin (2019), en skillnad på -7 procent.

Genomsnittlig körsträcka för olika fordonsslag, mil per fordon. Åren 1999–2022. Anm: Uppgifter för motorcyklar saknas för 2022, publiceras 2023-09-22. Grafik: Trafikanalys

Uppgifterna är hämtade ur statistiken för Körsträckor 2022 som du kan läsa mer om här!

Fotnot:
Körsträckor baseras på mätarställningsuppgifter från besiktningsorganen. Total körsträcka beräknas som antal fordon som varit i trafik minst en dag under året multiplicerat med genomsnittlig körsträcka och mäts i fordonskilometer (mil). Alla uppgifter avser svenskregistrerade fordon oavsett var de har kört.

Om artikeln

Publicerad: 2023-04-13 12:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Körsträckor Statistik Trafikanalys