Trafikanalys

Listar alla artiklar taggade med: Trafikanalys

Antal nyregistrerade personbilar i Sverige per månad. Totalt åren 2022–2023 samt per drivmedel under 2024.

Nedgång för nyregistrerade tunga lastbilar – upp för lätta

Medan nyregistrering av personbilar minskar tillsammans med tunga lastbilar, pekar det uppåt för lätta lastbilar. Under mars 2024 nyregistrerades 24 481 personbilar, 21 procent färre än i mars 2023. Hittills under 2024 (januari-mars) är minskningen 6 procent. Av de nyregistrerade bilarna i mars var 34 procent elbilar, jämfört med 41 procent ifjol. Det visar Trafikanalys officiella statistik om nyregistrerade fordon per månad.
Genrebild. Foto: Göran Rosengren, arkiv

Svenska tunga lastbilar körde fler kilometer 2022 – Tomkörningar ökar mest

Trafikarbetet, det vill säga totalt antal körda kilometer, fortsätter att öka och är det högsta sedan 2012. Under 2022 ökade de svenska tunga lastbilarnas körda kilometer inrikes med åtta procent. Antalet körda kilometer inrikes med svenskregistrerade tunga lastbilar ökade från 3,16 miljarder till 3,39 miljarder under 2022. Vikten av det transporterade godset var däremot i paritet med 2021. Det visar Trafikanalys officiella statistik om trafik med svenskregistrerade tunga lastbilar.