Som en del av EU måste även Rumänien arbeta för klimatomställningen. Som en del av EU måste även Rumänien arbeta för klimatomställningen.

Rumäniens åkerier mullrar mot höjda vägavgifter

Rumäniens nationella transportorganisation COTAR har gått ut med en varning angående landets föreslagna höjning av vägavgifterna. Om ministeriets planer genomförs, skulle åkare, enligt COTAR, få upp till sex gånger högre vägavgifter för de mer förorenande lastbilarna från och med 2026.

COTAR uttryckte sin upprördhet över detta och hävdar att införandet av betydligt dyrare motorvägsavgifter som skulle uppgå till minst motsvarande cirka 190 000 svenska kronor från och med 2035, skulle leda till konkurs för transportnäringen och skada den rumänska ekonomin. Man oroar sig även för att andra prishöjningar ska genomföras på exempelvis skatter och avgifter.

Enligt COTAR:s beräkningar skulle vägavgiften för en Euro 6-lastbil med låga utsläpp kosta minst motsvarande cirka 81 835 svenska kronor under tre år och från 2035 skulle summan bli motsvarande cirka 188 918 svenska kronor.

Organisationen kritiserar det faktum att även rena lastbilar skulle behöva betala vägavgifter trots att de hävdar att vägavgifter inte borde vara nödvändiga för att täcka kostnaderna för föroreningar. Man spekulerar i huruvida förslaget är designat just för att driva åkerier i konkurs samt skapa ekonomiska svårigheter.

Organisationen betonar att vägavgifterna i Rumänien skulle öka från motsvarande cirka 14 000 svenska kronor till motsvarande nära 82 000 kronor för Euro 6-lastbilar från och med 2026.

För Euro 5 och Euro 4-lastbilar blir det ännu högre avgifter. Dock ska det noteras att det i Rumänien i skrivandes stund inte finns några Euro 6-lastbilar.

COTAR varnar för att om avgiftshöjningen genomförs som planerat, skulle priserna på produkter i butikshyllorna tiodubblas vilket leder till konkurser för företag.

Organisationen hävdar att höjningen av vägavgifter har kopierats från den österrikiska administrationen utan att ta hänsyn till de betydande skillnaderna mellan Rumänien och Österrike. Man hävdar att vägavgiftshöjningen genomförs som om Rumänien är ett land i Schengenområdet med ett omfattande motorvägsnät och en månatlig minimilön på motsvarande närmare 35 000 svenska kronor.

Enligt transportministeriets beräkningar skulle vägavgiften för en 40-tons lastbil som kör samma sträcka kosta motsvarande cirka 116 180 kronor per år i Bulgarien och motsvarande cirka 302 096 kronor i Ungern, skriver Trans.info.

Om artikeln

Publicerad: 2023-05-29 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Euro 3 Euro 4 Euro 6 Klimatomställning Rumänien Utsläppsavgift Vägavgift