De långa köerna vid Brennerpasset ger mycket stora CO2-utsläpp. De långa köerna vid Brennerpasset ger mycket stora CO2-utsläpp.

Flaskhalsen Brennerpasset fortsätter att gäcka EU

Med köer som når 70 km fortsätter en lösning på flaskhalsen i Brennerpasset att undkomma EU:s regeringar och myndigheter. Diskussioner kanske inte längre räcker. Kanske är det dags för EU-kommissionen att öppna sin juridiska verktygslåda?

Gränspassagen från Sverige till Norge i Svinesund skapar långa köer, men köerna vid Brennerpasset tar nog hem priset.

Under mötet i rådet för transport, telekommunikation och energi i Luxemburg förra veckan, diskuterade EU:s transportministrar den fria rörligheten för varor längs Brennerpasset, en viktig del av en av EU:s mest trafikerade rutter. IRU välkomnar de tyska och italienska transportministrarnas ansträngningar att uppmärksamma alla EU:s transportministrar på frågan vilket lyfter den till EU-nivå, men en lösning syns ännu inte till.

Under det senaste decenniet har gods som transporterats genom Österrike ställts inför stora utmaningar. Österrikes införande av kvantitativa restriktioner för godstransporter på väg har orsakat onödiga och betungande störningar.

IRU uppskattar stödet från Bulgarien, Tjeckien, Litauen, Nederländerna och Rumäniens transportministrar för att respektera den fria rörligheten inom EU. Detta visar att Brennerpasset är en europeisk fråga som påverkar handeln över hela blocket.

IRU:s direktör för EU Advocacy Raluca Marian sade: ”Tyvärr har Österrike inte visat någon verklig vilja att lösa problemet med Brennerpasset, som har dragit ut på tiden i flera år. Vi hör hela tiden att järnväg och kombinerade transporter är lösningen, men som tiden har visat kan järnvägen inte ensam ta emot den mängd gods som passerar genom Brennerpasset.”

Raluca Marian säger att körförbud har orsakat enorma trafikstockningar med köer på upp till 70 kilometer och snart är sommarlovet här. ”Det är en oacceptabel situation, för att inte tala om CO₂-utsläppen. Man kan föreställa sig den katastrofala inverkan av lastbilar som rör sig framåt i timmar, vilket gör Österrikes attityd ännu svårare att förstå.”

IRU vill att EU ska ta till alla juridiska verktyg man har till buds för att lösa situationen och att det inte räcker med enbart diskussioner. Det handlar om 7 000 lastbilar varje dygn.

Avslutningsvis säger IRU att en begränsning av den fria rörligheten för varor inom EU har en avsevärt negativ effekt på den inre marknadens funktion samt, i Brenner-fallet, på insatser för att minska utsläppen och luftkvaliteten.

Om artikeln

Publicerad: 2023-06-09 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Brennerpasset CO2 EU IRU Köer Österrike Raluca Marian