Stress, långa bilköer och trötthet ökar risken för att råka ut för en svår olycka. Stress, långa bilköer och trötthet ökar risken för att råka ut för en svår olycka.

Lista: Här är vägarna med flest sommarolyckor

Juni, juli och augusti peakar antalet svåra olyckor i trafiken. Den mest olycksdrabbade vägsträckan finns i Göteborg.

- Ta det extra lugnt. På sommaren har vi många förare som kör på nya vägar och som kan vara ovana vid trafikmiljön, säger Johan Granholm, motorexpert på If.

Många ger sig ut på vägarna den här veckan – och statistiken påminner oss om att man ska vara särskilt vaksam under sommarmånaderna.

Juni, juli och augusti är de månader då det historiskt sett inträffar flest svåra olyckor och dödsfall i trafiken. Under 2022 förolyckades 77 personer i trafiken i Sverige under sommarmånaderna. Det är det högsta antalet sedan 2018.

– Den första farliga trafikhelgen är midsommarhelgen. Stress, långa bilköer och trötthet ökar risken för att råka ut för en svår olycka. Vi rekommenderar därför att ha lite mer marginal, ta fler pauser och håll avstånd till bilarna framför, säger Johan Granholm, motorexpert på försäkringsbolaget If.

Samtidigt har antalet omkomna minskat markant över tid. För femton år sedan var det inte ovanligt med 150 dödsfall per sommar.

If har sammanställt statistik från Transportstyrelsen över antalet olyckor per vägsträcka för att få en bild av var man som trafikant bör vara särskilt uppmärksam.

I landet som helhet är E6 genom Göteborg den vägsträcka där det rapporterats flest juni-, juli och augustiolyckor de senaste åren.

Tabellen visar de vägsträckor som haft flest polisrapporterade olyckor under juni, juli och augusti åren 2018 till 2022.

Artikeln bygger på två statistiksamlingar från Transportstyrelsen: dels antalet omkomna och svårt skadade i trafikolyckor per län (2013–2022), dels antalet polisrapporterade olyckor per vägsträcka (2018–2022). Observera att det förra avser antal personer, det senare antal olyckor.

Mindre olyckor, där det inte förekommit personskador, räknas inte med.

Varje väg är uppdelad i kommunsegment. Om en olycka inträffar i en korsning eller rondell mellan flera vägar statistikförs olyckan på samtliga berörda vägar.

Om artikeln

Publicerad: 2023-06-19 10:59
Kategori: Nyheter
Taggar: Statistik Trafikolyckor Trafiksäkerhet