På den grekiska ön Astypalea pågår omställning till e-mobilitet. Kanske hjälper klimatet på platsen till? På den grekiska ön Astypalea pågår omställning till e-mobilitet. Kanske hjälper klimatet på platsen till?

Astypalea – framtidens laboratorium för smart, hållbar mobilitet

Den grekiska ön Astypalea fungerar som framtidens laboratorium för smart, hållbar mobilitet. Som en del av ett gemensamt projekt mellan Volkswagen-koncernen och Grekland, ska ön stegvis ställas om till e-mobilitet, digitala mobilitetslösningar och grön energi.

Astypalea är en ö i Egeiska havet och har blivit ett framtidens laboratorium för smart, hållbar mobilitet. Redan nu finns en fullt implementerad elektrifiering av bilar och elscootrar på plats. Det finns även en stor efterfrågan på digitala mobilitetstjänster och antalet elbilar ökar. Från år 2023 kommer en 3-megawatts solkraftpark kommer att förse elfordonen med el från förnybara källor.

Som en del av ett gemensamt projekt mellan Volkswagen-koncernen och Grekland, ska ön stegvis ställas om till e-mobilitet, digitala mobilitetslösningar och grön energi och de första resultaten är positiva.

De nya digitala mobilitetslösningarna är väletablerade, 25 procent av invånarna använder regelbundet samåkningstjänsten ASTYBUS. Bara under de senaste tolv månaderna har mer än 200 000 kundkilometer tillryggalagts. Även elektrifieringen gör framsteg då nästan alla nya bilar som registreras på Astypalea nu är helt eldrivna.

Volkswagen-koncernen stödjer Astypalea med sin kunskap om mobilitet samt fordon från märkena Volkswagen, Volkswagen transportbilar, Ducati och SEAT MÓ. Omställningen av mobilitetssektorn har nästan helt genomförts, särskilt i den offentliga laddinfrastrukturen, den särskilda subventionen för privatkunder och företag, elektrifieringen av myndighetsfordon samt mobilitetstjänsterna ASTYBUS och astyGO. Antalet elfordon på den lilla ön har ökat från noll till 84 på kort tid.

Nästa steg är att förnya energisystemet som successivt ska ställas om till användning av lokalproducerad, förnybar energi. De redan befintliga mindre solkraftverken förser bland annat den nuvarande e-vagnparken med grön energi. Nästa milstolpe är uppförandet av ett hybridkraftsystem som består av en solkraftpark med en kapacitet på 3,5 megawatt och ett batterilagringssystem. Parken är planerad att tas i drift 2024 och kommer att täcka 100 procent av öns energibehov för e-mobilitet och upp till 60 procent av det allmänna energibehovet.

En undersökning visar att kostnader är en avgörande faktor för att byta till elbilar på Astypalea. Laddningsinfrastrukturen ses däremot inte längre som ett hinder. Undersökningarna genomfördes i två vågor under vintern 2022/23 och sommaren 2021 med totalt 211 respektive 221 deltagare. Studien genomförs av forskare från Egeiska universitetet i Grekland och Strathclyde-universitetet i Skottland som kommer att utvärdera projektet under flera år.

Om artikeln

Publicerad: 2023-07-14 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Astypalea Elfordon Elmobilitet Förnybar Energi Klimatomställning Laddinfrastruktur Solpaneler Volkswagen