Foto: Danska Transportstyrelsen. Foto: Danska Transportstyrelsen.

Lättare för danskarna att hyra utländska lastbilar

Danmark har ändrat sin nationella lagstiftning för att följa en ny EU-förordning som underlättar begränsningarna för användning av hyrda fordon utan förare från ett annat EU-land.

Huvudsyftet med förordningen är att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/738 av den 6 april 2022 om ändring av direktiv 2006/1/EG om användning av fordon som hyrs utan förare för godstransport på väg.

EU-parlamentet antog lagstiftningen som kommer att lätta på restriktionerna för användning av hyrda skåpbilar eller lastbilar utan förare från ett annat EU-land från april 2022och EU:s medlemsländer har fram till den 6 augusti 2023 på sig att anpassa sina nationella regler.

Den nya lagen är avsedd att göra det möjligt för åkare, uthyrnings- och leasingföretag att möta kortsiktiga, säsongsbetonade eller tillfälliga toppar i efterfrågan eller att ersätta defekta eller skadade fordon.

Enligt de antagna reglerna kommer åkare att kunna använda hyrda fordon registrerade i ett annat EU-land under minst två månader om året. Medlemsstaterna får dock kräva att dessa fordon registreras i enlighet med deras lagstiftning efter 30 dagars användning. Företag kommer att behöva rapportera användningen av hyrda fordon till sina nationella myndigheter för att bekräfta att de inte representerar mer än 25 procent av företagets totala flotta av godsfordon.

Italien har redan ändrat sin nationella lagstiftning i linje med EU-direktivet och nu har Danmark följt efter.

Enligt de nyligen ändrade reglerna i Danmark får hyrfordonet som hyrs utan förare användas för godstransport för annan persons räkning om följande villkor är uppfyllda:
1) Fordonet är registrerat eller används i enlighet med lagstiftningen i ett EU- eller EES-land.
2) Hyresavtalet gäller endast uthyrning av fordon utan förare och får inte åtföljas av avtal med samma företag om anställning av personal för att köra eller följa med fordonet.
3) Under hela hyresperioden står det hyrda fordonet till exklusivt förfogande för det företag som behöver använda det.
4) Hyrbilen framförs av anställda på företaget som använder fordonet. Tillfälliga förare betraktas som anställda i detta sammanhang.

Dessutom anger förordningen också att ett utländskt åkeriföretag får använda ett hyrfordon när de kör i Danmark när de utför gränsöverskridande åkerier, skriver Trans.info.

Den ändrade lagstiftningen finner du på den danska myndighetens hemsida.