Volvo FH gasdriven lastbil utrustad med ett Westport LNG HPDI™ bränslesystem. Foto: CNW Group/Westport Fuel Systems Inc. Volvo FH gasdriven lastbil utrustad med ett Westport LNG HPDI™ bränslesystem. Foto: CNW Group/Westport Fuel Systems Inc.

Samarbete mellan Volvo Group och Westport Fuel System banar väg för vätgas

Volvo Group och Westport Fuel Systems har undertecknat en avsiktsförklaring om att etablera ett gemensamt projekt för att påskynda den globala introduktionen av Westports HPDI-bränslesystemteknik. Enligt Westport möjliggör HPDI:s befintliga förbränningsmotorkonstruktion att arbeta med en mängd olika alternativa bränslen, inklusive naturgas, förnybar naturgas eller biometan, syngas (syntesgas) och väte.

Westport säger att även om Volvo kommer att vara en nyckelkund i det gemensamma projektet, kommer mandatet att vara att förbättra kommersialiseringen av HPDI genom att lägga till nya lastbils- och utrustningstillverkare som kunder.

HPDI gör det möjligt för världens tillverkare av lastbils- och terrängutrustning att ta itu med utmaningarna med att möta de kraven i Euro 7 och US EPA. ”Samtidigt kan slutanvändare erbjudas prisvärda alternativbaserade på koldioxidneutrala bränslen som biogas, koldioxidfria bränslen som grönt väte och andra förnybara bränslen”, säger Westport.

Planerna som anges i den gemensamma satsningen innebär att Westport kommer att bidra med sina nuvarande HPDI-tillgångar och aktiviteter inklusive relaterade anläggningstillgångar, immateriella rättigheter och affärer till det gemensamma företaget. Volvo kommer att förvärva en andel på 45procent i samarbetsföretaget för en summa av motsvarande cirka 300 miljoner svenska kronor plus upp till ytterligare motsvarande cirka 500 miljoner svenska kronor beroende på samriskföretagets resultat.

Förbränningsmotorer som körs på förnybara bränslen, särskilt med HPDI, spelar en viktig roll för hållbara lösningar. ”HPDI har funnits i Volvos lastbilar i över fem år och är en beprövad teknik som gör det möjligt för kunder att avsevärt minska CO2-utsläppen i LBG-applikationer här och nu och är en potentiell väg för vätgas”, säger Lars Stenqvist, Chief Technology Officer på Volvo.

Slutförandet av samriskföretaget är villkorat av framgångsrika förhandlingar och verkställande av ett definitivt investeringsavtal, samriskföretagsavtal, leveransavtal och utvecklingsavtal. Det gemensamma företaget förväntas starta under första halvåret 2024, skriver Trans.info.

Om artikeln

Publicerad: 2023-07-21 10:45
Kategori: Nyheter
Taggar: CO2 Förnybara Drivmedel Klimatomställning Miljö Vätgaslastbild Volvo Group Westport Fuel Systems