Vätgasen kämpar på i motvind. Foto: Proffs/arkiv. Vätgasen kämpar på i motvind. Foto: Proffs/arkiv.

EU:s mål på 6 gigawatt vätgas nästa år svårt att nå

Green Hydrogen Systems vd Sebastian Koks Andreassen, tror inte att EU:s mål på 6 gigawatt vätgas kommer att nås under nästa år. Utvecklingen går långsamt säger den danska tillverkaren av elektrolysanläggningar efter ett kvartal utan intäkter.

Koks Andreasen menar att politiker bör överväga mer stöd eller CO2-kvoter för utan något av detta blir det svårt att uppnå EU:s mål.

Även om företaget inte räknade med några stora vinster, är årets första sex månaders förlust på motsvarandet en vinstmarginal hela -1 359 procent. Svindlande siffror, men det var aldrig planerat att i uppstartskedet håva in stora vinster på kort sikt.

Positivt är dock att företaget under 2023 reviderades upp till motsvarande mellan motsvarande cirka 382 632 000 – 446 405 477 svenska kronor. Det beror till viss del på att i beräkningen av vinstmarginalen måste även hänsyn tas till omsättningen. Därför saknas det cirka 90 procent av de första sex månadernas försäljning på motsvarande cirka 23 431 359 svenska kronor.

Det har varit problem med leveranserna av komponenter, men det håller man på att komma till rätta med. Faran är dock inte över då man inte kan vara hundra procent säkra på att man får komponenterna, precis som de inte kan vara säkra på att nå sina omsättningsmål eftersom man är beroende av komponenter som andra tillverkar.

Det finns dock hopp i utsikterna framöver. Det är inte bara tillverkare av elektrolysanläggningar som haft dessa problem utan en bredare krets inom energibranschen. Det har handlat om både att få leveranserna i tid och att produkterna håller en användbar kvalitet.

Om artikeln

Publicerad: 2023-08-24 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Elektrolysanläggning Fossilfritt Green Sustems Klimatomställning Vätgas Vätgaslastbil