Ruttplanering för ellastbilar kräver avancerade beräkningar vars komplexitet ökar i takt med ellastbilsflottans storlek. Foto: Scania. Ruttplanering för ellastbilar kräver avancerade beräkningar vars komplexitet ökar i takt med ellastbilsflottans storlek. Foto: Scania.

Nytt forskningsprojekt om ruttplanering

Scania är medfinansiär till forskning som ska ta fram algoritmer och programvaror för ellastbilar. Det nya projektet drivs gemensamt av ingenjörer vid Scania och forskare vid Matematiska institutionen och Institutionen för systemteknik vid Linköpings universitet och har som mål att utveckla en beräkningsprogramvara som kan planera transportuppdrag för elektrifierade lastbilar.

Bakgrunden till forskningen är den pågående elektrifieringen av de tunga lastbilarna vilket innebär helt nya utmaningar när det gäller ruttplanering.

Bland de faktorer som påverkar ruttplaneringen för ellastbilar lyfter forskarna fram bland annat laddstationernas placering, hur många andra som laddar vid varje givet tillfälle, väder, körstil och olyckor. Denna ruttplanering kräver avancerade beräkningar vars komplexitet ökar i takt med ellastbilsflottans storlek.

Planeringen blir känsligare. När man har planerat för traditionella fordon har man inte behövt bry sig om hur länge en tankning räcker. Man har bara kunnat tanka snabbt på nästa mack och åka vidare.
– Transporter med elfordon innebär att det finns många fler parametrar att ta hänsyn till vilket gör att beräkningarna för ruttplanering blir mycket mer avancerade, kommenterar Elina Rönnberg, biträdande professor vid Matematiska institutionen vid Linköpings universitet, LiU.

Projektet går under namnet Condore (Customer Oriented Operations Research for Electrification) och har en total budget på 27 miljoner kronor. Finansieringen till projektet kommer i lika stora delar från Scania och Energimyndigheten.

Scanias kunder är beroende av tillförlitliga och effektiva lastbilar. Elektrifiering har potential att sänka kostnaderna, men är dyrare i inköp och mer komplexa att hantera.
– Därför behövs avancerad mjukvara, men än så länge finns inte algoritmer som kan hantera den nödvändiga komplexiteten och därför behöver vi forskning, kommenterar Viktor Leek, ingenjör och projektledare vid Scania.

Projektet kommer att pågå i fyra år och enligt Elina Rönnberg kommer resultatet av forskningen att publiceras i vetenskapliga tidskrifter och vid konferenser.

En del av resultaten kommer att publiceras fortlöpande under de här fyra åren.
– Dessutom deltar två doktorander i projektet och då kommer resultaten efter avslutat projekt att ingå i deras avhandlingar, säger Elina Rönnberg, biträdande professor.