Polsk el har fortfarande från 79 procent fossilt ursprung. Foto: Genrebild/Volvo Trucks. Polsk el har fortfarande från 79 procent fossilt ursprung. Foto: Genrebild/Volvo Trucks.

Polsk el ökar CO2-utsläppen

Under ett nyligen publicerat webbseminarium anordnat av Sennders direktör för Green Business and eMobility, Graham A. Major-Ex, avslöjades det att ellastbilar som laddar från Polens elnät faktiskt producerar 10 procent mer utsläpp än diesellastbilar.

Resultaten innebär att om inte polska åkerier som fokuserar på inrikestransporter kan få tillgång till förnybar el, kommer de faktiskt att öka sina utsläpp när de bestämmer sig för att investera i elfordon.

Slutsatserna om ellastbilar i Polen står i skarp kontrast till de som laddas via nätet i många EU-länder, inklusive många centraleuropeiska länder.

Av de 10 andra EU-nationer som är listade i diagrammet som används i Sendders webbseminarium, visade sig alla nätladdade elektriska lastbilar generera betydligt mindre CO2-utsläpp än motsvarigheterna i diesel.

Sennder finner i genomsnitt att ellastbilar som laddas via nätet i EU ger 63 procent mindre utsläpp än diesellastbilar.

Graham A. Major-Ex kommenterade siffrorna under webbinariet och sade att man kan se att, beroende på land och den genomsnittliga elmixen i vart och ett av dessa länder, kommer utsläppen inom EU att minska med i genomsnitt 63 procent. Det betyder att vi kan köra ungefär två eller tre transporter för samma mängd elutsläpp som om vi skulle köra en dieseltransport. ”Men det är bara ett genomsnitt för om man tittar på länder som Nederländerna och Tyskland, ligger intervallet 40–50 procent. Går man hela vägen upp till Österrike och Frankrike, är intervallet 85–95 procent av utsläppsminskningar”, säger Major-Ex.

Sennders direktör för Green Business and eMobility förklarade att siffrorna är baserade på 1,4 kilowattimmar per kilometer, en siffra som kommer att förbättras drastiskt under de kommande åren och då generera ytterligare utsläppsminskningar.

Polen sticker markant ut i diagrammet. Major-Ex igen: ”Polen som ligger i botten, ökar faktiskt utsläppen med 10 procent. Om vi skulle kopplat in våra elfordon till det polska nätet vid denna tidpunkt 2022, kommer utsläppen att öka med 10 procent.”

Enligt energitankesmedjan Ember, producerar Polen fortfarande 79 procent av sin el av fossila bränslen vilket placerar landet i topp i EU. 69 procent av landets energi 2022 kom från kol. Endast 21 procent av den polska elen kommer från förnybara energikällor. Det är det lägsta inom EU. Tankesmedjan tillägger att Polen bara har för avsikt att öka förnybar energi till 32–50 procent till 2030, betydligt under målet på 69 procent som satts upp i RePowerEU.

Därför säger Major-Ex under webbinariet att åkare som vill använda ellastbilar i Polen för att minska sina utsläpp åtminstone delvis måste ladda sina fordon med förnybar el. ”Om vi har solpaneler på vårt tak eller solpaneler på taket på en terminal, kan vi köra lastbilar på 100 procent förnybar el och gå mot nollutsläpp. Så det är en spelväxlare eftersom det inte finns en värld i vilken de flesta transportörer eller logistikföretag kommer att kunna producera sin egen förnybara egna diesel”, avslutar Graham A. Major-Ex, skriver trans.INFO.