Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson fick under besöket prova på ett av DHL Express' utsläppsfria  transportalternativ. Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson fick under besöket prova på ett av DHL Express' utsläppsfria transportalternativ.

DHL stärker sitt engagemang för hållbarhet

DHL Express stärker sitt engagemang för hållbarhet med infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlssons (KD) besök. Under besöket diskuteraxdes framtidens hållbara, gröna transporter. Under mötet låg fokus på elektrifiering av bilflottan, ökad användning av SAF (Sustainable Aviation Fuel) som bränsle samt DHL Express planer för hållbar utveckling och expansion.

Elektrifiering av bilflottan är en av DHL:s prioriterade hållbarhetsåtgärder med, enligt DHL, marknadens mest ambitiösa mål att elektrifiera 60 procent av distributionsfordonen till 2030 för att minska utsläppen.

Att regeringen och Andreas Carlsson har meddelat att Transportstyrelsen fått i uppdrag möjliggöra att eldrivna fordon upp till 4 250 kilo ska kunna framföras med B-körkort, något DHL uttryckte sin tacksamhet för.

Under mötet diskuterade DHL även användningen av SAF som bränsle för flygplan. SAF är en förnybar bränsletyp som minskar koldioxidutsläppen betydligt jämfört med traditionellt flygbränsle. DHL visade tidigare i år sitt engagemang för en hållbar flygverksamhet genom årets hittills största upphandling av SAF.

DHL fortsätter att sträva efter att vara i framkant genom att implementera, utveckla och investera i innovativa lösningar för att minska miljöpåverkan. Genom aktiv dialog och engagemang från både regering och näringsliv tror DHL att det är möjligt att forma en mer hållbar framtid.