Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag. Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.

Proposition om näringsförbud

Om en person har belagts med näringsförbud i ett annat land, ska det då gå att starta företag i ett nytt land? Det handlar propositionen om och i vilken det föreslås att domstolen, vid bedömningen av om näringsförbud är påkallat från allmän synpunkt, ska få ta hänsyn till förbud att bedriva näringsverksamhet som har meddelats i en annan stat.

Hänsyn ska också få tas till åsidosättanden av skyldigheter i näringsverksamhet som näringsidkaren har gjort sig skyldig till i näringsverksamhet som har bedrivits i en annan stat.

Förslagen har tagits fram med anledning av ändringar i 2017 års bolagsrättsliga EU-direktiv.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Ta del av hela propositionen här.

Om artikeln

Publicerad: 2023-09-15 11:15
Kategori: Nyheter
Taggar: domstol Näringsförbud Proposition Regeringen