Förlängd tid för dubbdäck utreds

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att utreda tillåten tid för dubbdäck. Utgångspunkten för utredningen ska vara att den tid på våren som det är tillåtet att använda dubbdäck förlängs med två veckor.

Det är viktigt att de som använder dubbdäck har rimliga förutsättningar att göra ett planerat och säkert byte av däcken.
– Som reglerna ser ut i dag har bilister en begränsad tid på sig att byta däck på våren, vilket också sätter press på verkstäder som genomför en stor del av alla däckbyten, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD).

Regeringen ger därför Transportstyrelsen i uppdrag att utreda och ta fram förslag till ändringar när det gäller datum för förbud mot att använda dubbdäck. Utgångspunkten för utredningen och förslagen ska vara att tiden då det är tillåtet att använda dubbdäck på våren förlängs med två veckor.

Transportstyrelsen ska särskilt utreda om reglerna kan utvecklas för att ytterligare ta hänsyn till de förutsättningar som gäller i olika delar av Sverige. I uppdraget ingår också att redogöra för konsekvenserna av att ändra reglerna.

Enligt dagens regler ska de flesta bilar ha vinterdäck eller likvärdig utrustning under perioden 1 december – 31 mars när vinterväglag råder. Samtidigt är användning av dubbdäck förbjuden under perioden 16 april – 30 september annat än när det råder vinterväglag eller sådant väglag kan befaras och detta motiverar att dubbdäck används. Dessa två regler ger bilister som kör med dubbdäck på vintern en begränsad tid att byta däck på våren.

Transportstyrelsen ska redovisa det nya regeringsuppdraget senast den 16 augusti 2024.

Om artikeln

Publicerad: 2023-10-26 13:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Andreas Carlsson Dubbdäck Kristdemokraterna Regeringen Trafiksäkerhet Transportstyrelsen Vinterdäck Vinterväglag