Jacob Hartman Berger, Regionchef för Sveriges Åkeriföretag i Stockholm och Uppsala. Jacob Hartman Berger, Regionchef för Sveriges Åkeriföretag i Stockholm och Uppsala.

Ingen förankring i beslut av miljözon 3 i Stockholm

Sveriges Åkeriföretag menar att det saknas en förankring i beslutet av miljözon 3 i centrala Stockholm. Informationen som tillkännagavs till allmänheten om beslutet att införa miljözon 3 i delar av Norrmalm i Stockholm kom hastigt för näringsidkare, transportörer och övriga organisationer.

Åkerinäringen är helt inställda på och arbetar aktivt med att ställa om till fossilfrihet i takt med ökade krav från både kund och samhälle, men den framförhållning och dialog som krävs saknas i detta beslut.

Sveriges Åkeriföretag ställer sig kritiska till tillvägagångsättet att införa miljözon 3 på det nu utpekade området i centrala Stockholm där det viktiga remissförfarandet utelämnats.

Omställningen är en självklarhet, men Sveriges Åkeriföretag upplever en bristande dialog kring mängden gods som direkt påverkas av detta samt den otroligt korta tiden åkeriföretagen faktiskt får till att ställa om.

Det kan inte uteslutas att det bäddar för leveransosäkerhet då det finns en risk att många aktörer på transportmarknaden inte har möjlighet att ställa om på sådan kort tidshorisont.
– Snabba och icke förankrade beslut som detta, tillsammans med slopandet av miljözon 3 i Gamla stan skickar otydliga signaler till vad framtiden faktiskt innebär för våra åkeriföretag. Långsiktighet, tydlighet och dialog från politiken är ett måste när vi ska går framåt i vår omställningsresa, säger Jacob Hartman Berger, Regionchef för Sveriges Åkeriföretag i Stockholm och Uppsala.