Brådskande avtal om parkering för lastbilar inom EU krävs

Transportörer, chaufförer och parkeringsgrupper kräver ett brådskande avtal om parkering för lastbilar inom EU.

Den pågående översynen av förordningen om det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är av avgörande betydelse för EU:s vägtransportsektor. En överenskommelse mellan lagstiftarna följt av engagemang från medlemsstaterna behövs desperat.

Inför förhandlingar i morgon den 14 november mellan EU:s lagstiftare, IRU och ETF, som företräder arbetsgivare och arbetstagare inom vägtransporter och ESPORG, European Secure Parking Organisation, uppmanar Europaparlamentet och rådet att säkerställa adekvata arbetsvillkor för yrkesförare genom att sätta rimliga tidsfrister för parkering och säker lastbilsparkering.

Parlamentets ståndpunkt, som förespråkade ett snabbt införande av SSTPA, och rådets allmänna hållning, som avsevärt sänkte ambitionen även under Europeiska kommissionens förslag, har kolliderat under förhandlingarna.

Eftersom medlemsstaterna är ovilliga att gå längre och anamma de förändringar som behövs och stöds av parlamentet, fruktar transportaktörer, förare och parkeringsföreningar att resultatet av förhandlingen inte kommer att förbättra förarnas arbetsvillkor.

IRU EU Advocacy Director Raluca Marian säger: ”Vi välkomnar parlamentets ståndpunkt och hoppas starkt att den kommer att segra. Det förbättrar avsevärt kommissionens förslag och förstärker möjligheten att klara deadlinen till 2030 och ett heltäckande nätverk till 2040.”

Raluca Marian ser att chaufförer akut behöver säkra parkeringsplatser som utgör ett basalt minimum för deras arbetsvillkor.

Översynen av TEN-T-förordningen är tydligt kopplad till den nyligen antagna förordningen om alternativ bränsleinfrastruktur (AFIR). Det kommer dock inte att vara möjligt att bygga ut sådan infrastruktur utan tillräckligt antal parkeringsplatser och säkra parkeringsplatser för lastbilar.

Den kommersiella vägtransportsektorn saknar 500 000 yrkesförare. Att förbättra arbetsförhållandena, inklusive ett ordentligt nätverk av säkra parkeringsområden, är avgörande för att behålla och attrahera yrkestrafikförare.

Om artikeln

Publicerad: 2023-11-13 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Chaufförsbrist EU-parlamentet IRU Parkeringsplatsbrist Säkra parkeringsplatser TENT-T yrkeschaufförer