Ändrade ansvarsregler för avsaknad av ny färdskrivare

Regeringen har beslutat om ändrade ansvarsregler för förare och företag som inte använder den nya versionen av smart färdskrivare. De nya reglerna innebär en svensk anpassning till Europeiska kommissionens rekommendation.

För de transportföretag som omfattas av bestämmelsen leder ändringen till minskad stress med att byta ut färdskrivare och de får nu bättre möjligheter att planera in eftermonteringen av den nya versionen av färdskrivare så att det passar för verksamheten, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Sedan den 21 augusti 2023 finns ett krav på att nya fordon som registreras för första gången ska ha en ny version av färdskrivare installerad, så kallad smart färdskrivare version 2. Då det har varit brist på sådana färdskrivare på marknaden, beslutade regeringen i augusti att införa en bestämmelse om ansvarsfrihet.

EU-kommissionen har under hösten tagit fram en rekommendation till medlemsstaterna om hur frågan bör hanteras. Rekommendationen skiljer sig i vissa avseenden från den svenska bestämmelsen, som nu därför ändras.

De nya reglerna som regeringen nu beslutat om innebär att det under perioden 21 augusti 2023–18 augusti 2025 inte ska påföras någon sanktionsavgift eller några böter med anledning av att ett fordon saknar den färdskrivare som EU-reglerna kräver. Detta gäller förutsatt att fordonet registrerats för första gången senast den 31 december 2023 och vid registreringstillfället var utrustat med en smart färdskrivare version 1.

Fakta
I augusti beslutade regeringen att det under perioden 21 augusti 2023–31 januari 2024 inte skulle påföras någon sanktionsavgift eller några böter i Sverige med anledning av att ett fordon saknade den färdskrivare som EU-reglerna kräver. Nu har regeringen beslutat att ändra reglerna så att de endast omfattar fordon som registrerats före utgången av december 2023. Ansvarsfriheten förlängs dock samtidigt till och med den 18 augusti 2025, vilket betyder att perioden för eftermontering av den nya färdskrivaren blir längre.

Om artikeln

Publicerad: 2023-12-08 12:12
Kategori: Nyheter
Taggar: Ansvarsregler för Färdskrivare EU Färdskrivare Regeringen Smarta färdskrivare