Sött och surt i framgångarna om harmoniserade EU-körkortsregler. Sött och surt i framgångarna om harmoniserade EU-körkortsregler.

Blandade framsteg gällande EU-körkort

Rådets allmänna strategi tar små steg för att komma till rätta med förarbrist genom översynen av körkortsreglerna och bättre nyheter förväntas från Europaparlamentet. Under samma möte nådde rådet en historisk överenskommelse om erkännande av specifika kör- och vilotidsregler för turistbussförare.

EU:s transportministrar har godkänt EU:s råds allmänna inställning om två viktiga frågor nämligen kör- och vilotidsregler för turistbussförare och körkortsregler. Det definierar rådets ståndpunkt inför de kommande förhandlingarna med Europaparlamentet. Resultaten är blandade.

Bland de stora framstegen finner IRU att rådet stöder EU-kommissionens förslag att tillåta handledd körning och utbildning för lastbilschaufförer (kategorierna C och C1) från och med 17 år. Det kommer att öppna möjligheten för unga nyutexaminerade från yrkesskolor att på ett säkert sätt skaffa sig körerfarenhet under överinseende av en erfaren förare. Nackdelen är att medlemsstaterna kommer att tillåtas att fastställa olika nationella praxis.

IRU:s generaldirektör för EU Advocacy Raluca Marian säger att rådets ståndpunkt är både söt och sur för lastbilschaufförer. Å ena sidan har de flesta medlemsstater insett att tillåta åtföljd körning för 17-åringar inte handlar om att sänka minimiåldern för att köra bil som vissa organisationer har framställt vilseledande. Det hjälper bara att fånga unga genom att inrätta en form av betald utbildning under handledning av erfarna yrkesförare, lyfter Marian.

Den sura delen är att rådet har gjort denna i grunden bra åtgärd frivillig för medlemsstaterna. ”Vi skulle vilja se den i hela EU eftersom yrkesförare har jämförelsevis mer utbildning och tjänar sitt uppehälle på att köra bil vilket gör dem mycket säkrare som standard”, säger Marian.

En annan stor prestation är att rådet har anammat kommissionens förslag om en EU-mekanism för att godkänna körkort från tredje land. För närvarande följer varje medlemsstat sin egen praxis. ”Vår sektor behöver fler förare. Medan vi prioriterar lokala talanger inklusive unga förare och kvinnor, är klyftan så stor att vi inte kan övervinna bristen utan förare från tredjeland”, säger Raluca Marian.

IRU är glad över att rådet har gått med på att ha en harmoniserad EU-praxis för godkännande av utländska yrkeskörkort, men det räcker inte eftersom en yrkesförare inte kan köra i EU utan ett erkänt Certificate of Professional Competence (CPC). ”Rådet har rådet också missat möjligheten att möta chaufförsbehovet inom persontransporter genom att ta bort den godtyckliga 50-kilometersgränsen för professionella bussförare under 21 år”, säger Marian.

Även om det har gjorts vissa framsteg saknas viktiga lösningar i rådets allmänna strategi. ”Vi hoppas att EU-parlamentet presenterar en bättre version av körkortsreglerna till trepartsförhandlingarna”, avslutade Raluca Marian.

Om artikeln

Publicerad: 2023-12-06 09:23
Kategori: Nyheter
Taggar: Chaufförsbrist EU Rådet EU-kommissionen EU-körkort IRU Körkortsregler Raluca Marian