Gröna leveranser av Michelindäck

Med start den 1 januari 2024 kommer Michelins partileveranser av däck i Sverige att kraftig minska sina CO2-utsläpp med 109 000 kilo årligen. Michelin har ingått avtal med DHL om en lösning inom ramen för logistikföretagets GoGreen – Skicka Grönt – erbjudande. Michelin har som mål att både företaget och däcken ska vara 100 procent hållbara till år 2050.

Det har tagit tid i anspråk att förhandla fram och förankra en skräddarsydd lösning för klimatsäkra transporter av Michelins däck i Sverige. Avtalet avser inrikes transporter av partileveranser av däck i Sverige från Michelins centrallager EDC (European Distribution Center) i Kungälv norr om Göteborg.

Avtalet med DHL innebär att däcken transporteras med fordon tankade med biogas och HVO100 (Hydrerad Vegetabilisk Olja), förnybar diesel som ersätter vanlig diesel. Det är inom ramen för DHL:s initiativ för fossilfria transporter ”Skicka Grönt” som avtalet har träffats.

Inom Michelin har det svenska initiativet tagits emot väl. Förnybara bränslen såsom biogas och HVO100, som ersätter vanlig diesel med fossilt ursprung är mindre vanligt i Tyskland. Det har varit en bidragande orsak till att det har tagit tid att få avtalet på plats eftersom Michelin inte genomför förändringar utan att först fullt ut få kunskap om hela processen.

Michelin blir ett av de största företagen i Sverige som nu kommer att använda sig av DHL:s fossilfria tjänst med förnybara bränslen såsom biogas och HVO100 som drivmedel.

De tre pelarna för hållbarhet: ekonomisk stabilitet, miljövård och socialt ansvar, bidrar till att förbättra företagen och samhället som helhet. Michelin förverkligar detta inom företaget med sin 4-stegs process som innebär minska, återanvänd, återvinn och förnya. Strategin bidrar till att skydda världens resurser genom att minska, återanvända, förnya och återvinna. Michelin har åtagit sig att göra både företaget och däcken 100 procent hållbara till år 2050.

Om artikeln

Publicerad: 2023-12-29 09:35
Kategori: Nyheter
Taggar: Biogaslastbil CO2 Däck DHL Fossilfria transporter Gröna Leveranser HVO Klimatomställning Michelin