Transportstyrelsen överklagar tingsrättsbeslut om utlämning av registreringsskyltar

Norrköpings tingsrätt fattade den 27 november 2023 ett interimistiskt beslut om att förplikta Transportstyrelsen att samtycka till att låta Tesla hämta ut registreringsskyltar hos skylttillverkaren. Transportstyrelsen väljer nu att överklaga beslutet till Göta hovrätt.

Transportstyrelsen lämnade igår in ett överklagande till hovrätten.
– Vi menar att säkerhetsaspekterna vid ett utlämnande inte har blivit tillräckligt belysta och vill därför få prövat om tingsrättens prövning har varit korrekt. Beslutet är också oklart eftersom det inte säger någonting om hur tingsrätten egentligen har tänkt sig hur Tesla ska hämta sina skyltar, säger Anna Berggrund, avdelningsdirektör vid Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen gavs inte möjlighet att yttra sig innan tingsrättens beslut och har därför inte kunnat redogöra för säkerhetsaspekterna.

Statliga myndigheter kan inte heller vitesbeläggas i denna typ av mål, vilket också är skäl till överklagandet.

Transportstyrelsen tar inte ställning i den pågående konflikten mellan Tesla motors och IF Metall. Överklagandet är inte heller ett ställningstagande i den pågående stämningsansökan utan riktar sig endast mot tingsrättens interimistiska beslut.

Myndigheten väljer att begära inhibition av beslutet, det vill säga be hovrätten ställa in verkställigheten av tingsrättens beslut.
– Vi har begärt inhibition eftersom vi vill få utrett om beslutet är korrekt innan vi börjar med utlämnanden, säger Anna Berggrund

Om artikeln

Publicerad: 2023-12-05 08:53
Kategori: Nyheter
Taggar: Konflikt Tesla Transportstyrelsen