Både möjligheter och utmaningar med elfordon. Både möjligheter och utmaningar med elfordon.

Komplex batteriutmaning för eftermarknaden

Elfordon drivs av litiumbatterier som är bra eftersom de har lång livslängd och förmåga att lagra mycket energi. Även om elfordon är avgörande för att minska koldioxidutsläppen, kan produktionen av dem medföra en betydande mänsklig och miljömässig kostnad. ”Elbilar kräver sex gånger så mycket mineraler som konventionella fordon exklusive stål och aluminium för att kunna köras”, säger Bo Ericsson på Fordonsjuristen.

Dessa mineraler, inklusive kobolt, nickel, litium och mangan, är ändliga resurser. Brytning och bearbetning av dem kan vara skadligt för arbetare, deras samhällen och den lokala miljön. Elbilar har redan säkrat en framträdande plats på våra vägar eftersom de står för mer än 10 procent av nybilsförsäljningen globalt.

I takt med att efterfrågan på elbilar ökar, ökar också efterfrågan på mineralerna i deras batterier. I batteriet i ett elfordon innehåller material som har brutits från marken, skickats runt i världen och genomgått komplexa kemiska processer.
– Det talas nästan aldrig om leveranskedjan och vilken betydande mänsklig och miljömässig belastning den utgör, säger Bo Ericsson.
Ett av de vanligaste batterierna på vägarna, NMC, som används av företag som Volkswagen, Mercedes och Nissan, innehåller betydande mängder aluminium, nickel, kobolt, mangan och litium.

Batterierna i elfordon bidrar till mer oförutsägbara bränder än i fossildrivna bilar vid exempelvis kollisioner. Bränder som dessutom kan flamma upp upp till flera veckor efter att batteriet skadats, säger Bo Ericsson. Vid alla bilbränder bildas giftiga gaser, men när ett elfordon brinner tillkommer vätefluorid som bildas när litiumbatteriet brinner.

Det här ställer nya och stora krav på skadeverkstäder och bildemonteringar eftersom batterierna har varit utsatta för större eller mindre krockvåld. Hur en verkstad eller bildemonterare ska hantera denna situation är idag är rätt oklart. Därför startar en kartläggning av alla problem som kan uppstå i början på januari.
– Vi måste veta hur vi ska ta emot en skadad elbil på dagtid och icke öppettid, hur karantänplatser ska vara utformade, hur laddplatser ska vara utformade, avtala med bärgare vad som gäller, vad som gäller om bilen ställs i ett p-garage under jord, två våningar upp eller på en vanlig p-plats i gatunivå med bebyggelse som granne? Vem ska ta ansvaret om det sker en olycka och en elbil börjar brinna efter några dagar, som i sin tur leder till att flera bilar och kanske verkstaden brinner upp? Detta är väldigt komplexa frågor som även berör blåljuspersonal, vägassistans och många fler, säger Bo Ericsson.

Batteriet har varit ett mycket omdiskuterat ämne på olika mässor i världen under en tid. I oktober 2023 introducerade exempelvis Bosch ett reparationskoncept för sina Bosch Car Service-företag på den tyska marknaden, som inkluderar fem års garanti på reparation av högspänningsbatterier från vissa hybridmodeller från bland annat Toyota och Lexus. Detta kommer även att introduceras i ett antal andra europeiska länder i början av 2024.
– När försäljning av nya fordon med förbränningsmotor förbjuds efter 2035 kommer batteriet att bli viktigare som eftermarknadsartikel. I dagsläget handlar reparation av högvoltsbatterier fortfarande ofta om garantiärenden, men det kommer inte dröja länge innan kylvätskor, temperaturhanteringssystemet, el-motorn, växelriktaren, omvandlaren och så vidare kommer gå sönder eller behöva service i någon form, avslutar Bo Ericsson.

Om artikeln

Publicerad: 2024-01-03 11:31
Kategori: Nyheter
Taggar: Batterieftermarknaden Bo Ericsson Elfordon Fordonsjuristen Kritiska Metaller