EU:s utsläppsmål är tuffa och även om det är bra att bussar och andra fordon inte släpper ut som den här sydamerikanska bussen, måste vägen mot målen vara realistiska och genomförbara. EU:s utsläppsmål är tuffa och även om det är bra att bussar och andra fordon inte släpper ut som den här sydamerikanska bussen, måste vägen mot målen vara realistiska och genomförbara.

Sveriges Bussföretag: ”Orealistisk överenskommelse om utsläpp”

Europaparlamentet och EU:s ministerråd har kommit överens om att ansluta sig till det förslag som EU-kommissionen tagit fram om utsläppsregler för buss och lastbil. Överenskommelsen innebär att till 2030 ska utsläppet av koldioxid för exempelvis turist- och långfärdsbussar komma ner till 45 procent jämfört med 2005 års nivå.

Överenskommelsen är orealistisk.
– Den här överenskommelsen strider mot våra rekommendationer om att gemensamt stämma av med branschen och anpassa utsläppen efter verklighetens takt, säger Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

I dagsläget finns inte dessa fordon och frågan är om tillverkarna har teknisk kompetens att kunna ta fram dessa fordon till dess, fortsätter Anna Grönlund som också säger att tidsplanen är allt för snäv.

För att säkra en grön omställning och erbjuda en kapacitetsstark kollektivtrafik behöver diskussioner föras om vad som är möjligt och därefter göra en anpassad realistisk plan.
– I dag är det i princip bara stadsbussar som klarar de utsläppsnivåer som nu föreslås om vi samtidigt ska välja fordon som motsvarar krav kring bland annat social hållbarhet, säger Anna Grönlund.

Innan lagen blir verklig måste dock EU-parlamentet och ministerrådet rösta formellt till förslaget.