De strejkande Agmazförarna fick internationell uppmärksamhet och stöd från såväl organisationer som allmänheten. Foto: Twitter/Fair Mobility. De strejkande Agmazförarna fick internationell uppmärksamhet och stöd från såväl organisationer som allmänheten. Foto: Twitter/Fair Mobility.

Peter Lundgren om Agmazstrejken: ”Kommissionen måste ta till storsläggan mot Polen!”

Peter Lundgren, tidigare Sverigedemokrat i EU, har reagerat på Agmazförarnas strejk i Tyskland ”Jag skulle vilja at EU-kommissionen besökte och kontrollerade det kontor i Polen som godkänner och kontrollerar utfärdade förartillstånd. De måste rimligtvis ha väldigt många anställda för att kunna hantera den mängden ansökningar och godkännanden som detta kontor står för”, säger Peter Lundgren.

Vi har följt Agmaz strejkande chaufförer efter att de ”drog handbromsen” i tyska Gräfenhausen. Strejken rönte stor internationell uppmärksamhet och när Mazurgruppen, i vilken Agmaz ingår, utlovade förbättringar avbröts strejken, men löftena var tomma och snart var det strejk igen.

Den 7 augusti 2023 avslutades den andra strejken, men Peter Lundgren, tidigare Sverigedemokraternas namn i Bryssel, fortsätter sitt arbete mandatperioden ut och ställer då frågor till EU-kommissionen om händelsen. Mazurgruppen är ett polskt företag och just Polen är ensam ”herre på täppan” i antalet utfärdade förartillstånd till just förare från tredje land. Förare som ofta har en svag position och inte sällan utnyttjas av företag som just Agmaz.

Peter Lundgren skriver: “Under sex veckor i mars och april 2023 i Gräfenhausen strejkade lastbilschaufförer anställda av företaget Mazur, efter att inte ha fått ut sin lön på flera månader. Bara några månader senare strejkar över 100 lastbilschaufförer vid samma företag igen. De flesta av arbetstagarna har inte fått ut sin lön på flera månader. Fackföreningarna och det civila samhället i regionen har visat sitt stöd för arbetstagarna, men varken Mazur, eller andra företag som har avtalsförbindelser med Mazur, har visat sig villiga att ta sitt ansvar och försöka hitta lösningar för arbetstagarna. Sådana olagliga och exploaterande metoder sätter EU:s arbetsmarknad i särskilt dålig dager för tredjelandsmedborgare i en tid av brist på arbetskraft.”

Frågorna som ställs är följande:
Har kommissionen för avsikt att bidra till insatserna för att hitta en lösning och få ett slut på den beklagliga situationen för lastbilschaufförerna i Gräfenhausen?
Skulle kommissionen kunna ge stöd till insatser för att samla alla berörda parter till samtal, även företag i leveranskedjan som har avtalsförbindelser med Mazur, för att lösa problemet så snabbt som möjligt?
Vad tänker kommissionen göra för att stoppa exploateringen av tredjelandsmedborgare på EU:s arbetsmarknad?

Å EU-kommissionens vägnar svarar Adina Vălean och säger att kommissionen har noggrant följt protesterna i Gräfenhausen, som nu har avslutats.

Den 7 augusti 2023 skrev kommissionen till de polska myndigheterna för att förhöra sig om vilka åtgärder som vidtagits, särskilt rörande det aktuella företaget och fick då veta att de polska myndigheterna gjort officiella inspektioner och att ekonomiska och icke-ekonomiska sanktioner tillämpats vilket lett till att företaget fått sitt tillstånd indraget för två av deras företag på grund av förlorat gott anseende.

Under själva krisen har EU:s arbetsmyndighet erbjudit sitt stöd för att organisera inspektioner och controller samt genomfört en informationskampanj riktad till arbetstagare inom sektorn för tunga fordon I Polen och Tyskland.

Arbetsförhållandena för förare inom vägtransportsektorn, även medborgare i tredjeland, och kampen mot otillbörliga metoder i sektorn är central i mobilitetspaket. Vălean säger vidare att kommissionen har offentliggjort vägledning, antagit sekundärlagstiftning och infört ett offentligt gränssnitt som är anslutet till informationssystemet för den inre marknaden för utstationering av förare inom vägtransportsektorn som gör det möjligt för företag att lämna in utstationeringsdeklarationer och för de behöriga myndigheterna att kontrollerna dem.

Avslutningsvis säger Vălean att kommissionen noggrant kontrollerar medlemsstaternas införlivande av det berörda direktivet. Europeiska arbetsmyndigheten prioriterar också tillhandahållandet av information och utbildning till tillsynsmyndigheterna och uppmuntrar samarbete mellan tillsynsmyndigheter och gemensamma vägkontroller och inspektioner.

Protesterna i Gräfenhausen blev väldigt uppmärksammade runt om i Europa och föranledde också att ett antal EU-parlamentsledamöter skickade in en frågeställning till kommissionen, däribland Peter Lundgren, där man undrade vilka åtgärder man avsåg vidta både akut och för framtiden.

Svaret från kommissionen ger vid handen är att två företag fått indragna tillstånd. Man har även begärt ytterligare klargöranden från de polska myndigheterna vilket ännu väntar på svar.
– Här måste kommissionen ta till storsläggan mot Polen då Polens generösa utdelande av förartillstånd för tredjelandsmedborgare för att köra i EU är det än så länge ohotade högsta i antalet. Då uppstår situationer som den i Gräfenhausen, säger Peter Lundgren.

Det sätt som Polen vräker ut tredjelandstillstånd på är fullständigt absurt, fortsätter Peter Lundgren som ser att under 2023, vilket är den senaste statistiken, utfärdade Polen 106 599 tillstånd att jämföra med Sverige som utfärdade tre.

Enligt svenska myndigheter tar det tre dagar att göra nödvändiga kontroller för att godkänna ett sådant tillstånd.
– Jag skulle vilja att EU-kommissionen besökte och kontrollerade det kontor i Polen som godkänner och kontrollerar utfärdade förartillstånd. De måste rimligtvis ha väldigt många anställda för att kunna hantera den mängden ansökningar och godkännanden som detta kontor står för. Det är dags att kommissionen lever upp till sitt ansvar och utför dessa kontroller här och nu, avslutar Peter Lundgren med emfas.

Om artikeln

Publicerad: 2024-01-26 14:38
Kategori: Nyheter
Taggar: Agmas EU-kommissionen Förartillstånd Mazur Mobilitetspaketet Peter Lundgren Polen Tredjelandschaufförer