Foto: Genrebild. Foto: Genrebild.

Rätt till uppgifter om EETS-betalningsförmedlares kunder och deras fordon

I regeringens promemoria föreslås ändringar i lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem för att genomföra artikel 5.9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2019/520/EU av den 19 mars 2019 om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen. Det så kallade EETS-direktivet.

Ändringarna innebär att en avgiftsupptagare ska ha rätt att få uppgifter om en EETS-betalningsförmedlares kunder och deras fordon om det behövs för att avgiftsupptagaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot en skattemyndighet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Vill du ta del av hela promemorian, finner du den här.

Om artikeln

Publicerad: 2024-01-05 12:30
Kategori: Nyheter
Taggar: EETS Fordons- och personinformation Regeringen Transportstyrelsen vägtullar