Bilprovningens besiktningsstatistik för 2023 visar att andelen brister bland tunga släp är 55,1 procent. Foto: Bilprovningen Bilprovningens besiktningsstatistik för 2023 visar att andelen brister bland tunga släp är 55,1 procent. Foto: Bilprovningen

Bilprovningen:

Nedslående besiktningsstatistik – men ”positiv utveckling”

Utfallet av Bilprovningens besiktningsstatistik för 2023 visar att andelen brister bland tunga släp är 55,1 procent. Jämfört med andra fordonsslag är det en hög andel, även om statistiken pekar på en positiv utveckling över tid. Det skriver Bilprovningen i ett pressmeddelande.

Av de närmare 20 000 tunga släp (totalvikt över 3,5 ton) som Bilprovningen besiktade under 2023 hade fler än vartannat (55,1 procent) brister. Jämfört med andra fordonsslag är det en hög andel. Dessa brister måste åtgärdas snarast och när det är gjort får fordonet brukas som vanligt.

Högst andel tunga släp med brister hade Västmanlands län med 73,7 procent och lägst Skåne län med 41,9 procent.

Fler än fyra av tio (43,6 procent) tunga släp hade brister med krav på efterkontroll. Detta innebär att bristerna är så pass allvarliga att fordonet inte får användas mer än nödvändigt innan felen har åtgärdats och en fackmannamässig bedömning gjorts av att de har avhjälpts.

En övervägande majoritet av bristerna finns i bromssystemet (58,9 procent), följt av hjulsystemet (27,5 procent).

1,3 procent, motsvarande närmare 260 tunga släp, fick körförbud.
– Merparten av de tunga släp som belades med körförbud hade otillräcklig bromsförmåga och allvarliga skador i stommen. Sådana brister utgör en uppenbar trafiksäkerhetsfara med risk för haveri, säger Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.

En tillbakablick på Bilprovningens besiktningsstatistik visar att andelen tunga släp med körförbud sjunker för tredje året i rad, från 1,7 procent år 2020 till 1,3 procent år 2023. Detta gäller även andelen tunga släp med brister som sjönk med 6,1 procentenheter, från 61,2 procent till 55,1 procent.

– Att bristerna bland de tunga släpen minskar över tid känns positivt även om andelen fortfarande är alldeles för hög, avslutar Per-Anders Blommefors.

Fotnot:
Ett tungt släp (totalvikt över 3,5 ton) kontrollbesiktas för första gången inom ett år efter att det togs i bruk och därefter senast 12 månader efter föregående besiktning.

Om du vill läsa mer om Bilprovningens statistik (alla fordonsslag) – klicka här!

Om artikeln

Publicerad: 2024-02-27 12:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilprovningen Statistik Tunga släpfordon