Foto: Proffs/arkiv. Foto: Proffs/arkiv.

Påverkas du av EU:s nya utsläppshandelssystem?

Transportföretagen förklarar om EU:s nya utsläppshandelssystem efter att EU inom ramen för klimatpaketet Fit for 55 enats om att införa ett nytt utsläppshandelssystem för byggnads- och vägtransportsektorerna - ETS 2. Har din verksamhet eget dieselupplag och deklarerar punktskatt för drivmedlet, då är ni verksamhetsutövare och som sådan måste man från och med den 1 januari 2025 inneha ett tillstånd för utsläpp av växthusgaser samt övervaka och rapportera utsläpp från sina bränslen.

Det nya utsläppshandelssystemet kallas ETS 2 och är ett separat utsläppshandelssystem med eget utsläppstak och utsläppsrätter. Systemet är därmed inte kopplat till det redan befintliga utsläppshandelssystemet ETS 1.

ETS 2 skiljer sig från ETS 1 då det är ett ”uppströmssystem”. Det innebär att kraven på övervakning av utsläpp och skyldighet att överlämna utsläppsrätter inte är kopplat till användaren av ett bränsle. I stället ligger skyldigheterna högre upp i leverantörskedjan hos de aktörer som hanterar gör bränsle tillgängligt för konsumtion på ett sätt så att skattskyldighet inträder enligt lagen om skatt på energi.

Transportföretagen fortsätter: Har din verksamhet eget skatteupplag för drivmedlet och deklarerar punktskatt för drivmedel, då är du sannolikt verksamhetsutövare enligt ETS2. Det beror på att om en aktör är registrerad hos Skatteverket och därmed deklarerar punktskatt för bränslen, benämnda som exempelvis upplagshavare, lagerhållare eller registrerade varumottagare enligt lagen om skatt på energi, kommer den aktören med stor sannolikhet också vara rapporteringsskyldig i ETS 2.

Det bränsle som ska rapporteras i ETS 2 är sådant bränsle som sedan förbränns inom vissa specifika sektorer som exempelvis inom vägtransporter, kommersiella/offentliga lokaler och bostäder samt de delar av energi-, tillverknings- och byggindustrin som inte redan ingår i ETS 1.

De aktörer som direkt berörs av ETS 2 enligt beskrivningen ovan är de som kommer bli verksamhetsutövare inom ETS 2.

Från och med den 1 januari 2025 ska verksamhetsutövare inneha ett tillstånd för utsläpp av växthusgaser samt övervaka och rapportera utsläpp från sina bränslen. Den 30 april 2025 ska verksamhetsutövaren ha rapporterat sina historiska utsläpp för år 2024. De första åren krävs inga utsläppsrätter för rapporterade utsläpp, utan handeln med utsläppsrätter inom ETS 2 ska starta 2027.

För mer information hänvisar Transportföretagen till Naturvårdsverkets hemsida. Har du frågor kan du mejla euets@naturvardsverket.se.

Om artikeln

Publicerad: 2024-02-15 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: ETS1 ETS2 EU Fit for 55 Transportföretagen Utsläppshandel