Kommer EU och i förlängningen Sverige att påverkas av USA:s stopp för nya exportlicenser för LNG? Foto: Pline, eget arbete. Kommer EU och i förlängningen Sverige att påverkas av USA:s stopp för nya exportlicenser för LNG? Foto: Pline, eget arbete.

USA stoppar nya exportlicenser för LNG

USA:s president Joe Biden har beslutat att stoppa alla nya exportlicenser av flytande gas, så kallad LNG. Presidenten pekar bland annat på klimatet och det egna landets energisäkerhet. Om beslutet kommer att påverka Sverige som är en del av EU, återstår att se.

För Europas omställning av energiförsörjningen är USA:s export av gas en viktig del. Inte minst när rysk gas ska ersättas.

Det har även uppstått frågetecken kring stora gasinvesteringar när den fossila energikällan med hänsyn till klimatet egentligen borde trappas ner.

EU är fortfarande beroende av import av fossila bränslen, men diversifierar hela tiden sina gasleverantörer. Rysslands invasion av Ukraina och användning av energi som vapen, har än mer aktualiserat diversifiering av försörjningskällorna i EU.

Efter den ryska invasionen har gasimporten från Ryssland till EU minskat påtagligt. Detta har kompenserats främst av kraftigt ökad import av flytande naturgas (LNG), särskilt från USA.

Mellan januari och november 2022 stod Ryssland (import av gas via rörledning + LNG) för mindre än en fjärdedel av EU:s gasimport. Ytterligare en fjärdedel kom från Norge medan Algeriet stod för 11,6 procent. Importen av LNG (exklusive Ryssland – främst från USA, Qatar och Nigeria) uppgick till 25,7 procent.

Mellan januari och november 2022 uppgick importen av LNG från USA till över 50 miljarder kubikmeter. Detta är mer än dubbelt så mycket som under hela 2021 som då låg på över 22 miljarder kubikmeter.

Nu stoppar president Biden nya exportlicenser för flytande gas.

Om artikeln

Publicerad: 2024-02-06 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Drivmedel Energiomställning EU Gasexport Gasimport LNG USA