”Det finns en hel del tvekan i rådet rörande incitament för nollutsläppsfordon varför det inte går att påskynda upptagandet av nollutsläppsfordon utan åtföljande operativa incitament”, säger IRU:s generaldirektör i EU, Raluca Marian. ”Det finns en hel del tvekan i rådet rörande incitament för nollutsläppsfordon varför det inte går att påskynda upptagandet av nollutsläppsfordon utan åtföljande operativa incitament”, säger IRU:s generaldirektör i EU, Raluca Marian.

EU stöder effektiviseringen av resan mot grönare transporter inom EU

Under gårdagens omröstning fattade EU-parlamentets plenarsammanträde ett historiskt beslut om att stödja effektiviseringen av att göra vägtransporter grönare genom översynen av direktivet om vikter och dimensioner.

Europaparlamentets plenarmöte bekräftade rapporten från Isabel García Muñoz, parlamentets huvudföredragande för direktivet om vikter och dimensioner. Viktigast av allt är att parlamentets version förfinar de incitament som EU-kommissionen föreslagit för att hjälpa den kommersiella vägtransportindustrin att uppnå sitt mål om koldioxidutsläpp.

De incitament som stöds av plenum inkluderar:
Viktundantag för nollutsläppsfordon
Ytterligare incitament för fordon som används för kombinerade och intermodala transporter
Möjligheten att använda 44-tonskombinationer och HCT-fordon för europeiska modulsystem för gränsöverskridande transporter mellan två medgivande medlemsstater

Plenarmötet bekräftade kommissionens föreslagna avvecklingsdatum 2034 efter vilket den 44-ton tunga gränsöverskridande transporterna endast kommer att gälla operatörer med nollutsläppsfordon. Detta tillvägagångssätt är inte teknikneutralt.

IRU:s generaldirektör i EU, Raluca Marian sade: ”Europaparlamentet har gett en mycket viktig signal om att det behövs incitament för att hjälpa vägtransportoperatörer att ytterligare minska koldioxidutsläppen i sin verksamhet.”

Marian fortsätter:Att underlätta gränsövergångar med ytterligare fyra ton och att stödja nationell och gränsöverskridande trafik med fordonskombinationer med hög kapacitet handlar inte bara om att förbättra transporterna på väg, utan också om att förbättra transporterna i allmänhet såväl som miljön. För en levande EU-ekonomi ska transporter ska inte handla om väg, järnväg, sjöfart eller flyg. Det ska handla om bästa möjliga användning av alla transportsätt.”

Plenarbetänkandet definierar parlamentets ståndpunkt inför förhandlingarna med rådet. Det slutliga beslutet kommer att fattas under nästa parlament, men.Raluca Marian säger att: ”Även om ärendet inte kommer att förhandlas med rådet under nuvarande lagstiftande församling, är det en viktig signal till medlemsstaterna att EU-parlamentet stöder incitament för nollutsläppsfordon.”

Raluca Marian noterar att det fortfarande finns en hel del tvekan i rådet när det kommer till incitament för nollutsläppsfordon varför hon understryker att medlemsstaterna måste förstå att det inte går att påskynda upptagandet av nollutsläppsfordon utan åtföljande operativa incitament.