Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i länken till "Nyregistreringar februari 2024" sist i texten. Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i länken till "Nyregistreringar februari 2024" sist i texten.

Ökning av lätta lastbilar – var fjärde är elektrisk

Nyregistreringarna av lätta lastbilar ökade med 21 procent i februari. Andelen eldrivna uppgick till 25 procent, en siffra som väntas öka efter införandet av klimatpremien för eldrivna lätta lastbilar. Under månaden registrerades 18 766 nya personbilar, en ökning med nära två procent jämfört med februari i fjol. Nivån ligger omkring 13 procent under månadens genomsnitt för de senaste fem åren. Företagsmarknaden stod för sju av tio nyregistreringar och privatmarknaden är fortsatt svag, särskilt för elbilar.

Jämfört med februari 2023 minskade antalet elbilar med 15 procent i år. Deras andel av totala nyregistreringar av personbilar uppgick till 28 procent. Nära åtta av tio elbilsregistreringar stod företagen för vilket ytterligare understryker den utmaning som privatmarknaden står inför.

Det visar att privatmarknaden för personbilar generellt och elbilar i synnerhet är fortsatt svag, menar Mattias Bergman, vd för Mobility Sweden.
– För att vända denna negativa trend krävs det riktade insatser från regeringen för att stimulera efterfrågan på elbilar bland privatpersoner. Det är avgörande för att inte elektrifieringen ska backa, säger Bergman.

Nyregistreringarna av lätta lastbilar landade på 3 613, en ökning med 21 procent jämfört med februari i fjol, andelen eldrivna fordon nådde 25 procent. Även om andelen elfordon bland nyregistreringarna är relativt hög har elektrifieringen av hela flottan för lätta lastbilar inte kommit lika långt.
– Därför är marknadsintroduktionsstödet för elektriska lätta lastbilar, som regeringen har infört under månaden, välkommet och förväntas sätta ytterligare tempo i elektrifieringen och nå fler kundgrupper, säger Mattias Bergman.

Tunga lastbilar hade en nedgång i nyregistreringarna med 16 procent jämfört med februari i fjol och bussarna minskade med 17 procent. Under månaden nyregistrerades 431 tunga lastbilar och 40 bussar.

Vill man ta del av hela statistiken, finns den här.

Om artikeln

Publicerad: 2024-03-01 13:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Elfordon Godstransport Klimatomställning Mobility Sweden Nyregistrering