Thomas Betong utökar sin fordonsflotta med biogasdrivna betongbilar från Scania. Med de nya bilarna kommer CO2-utsläppen att minska avsevärt. Investeringen är en del i företagets strategi att minska sin totala klimatpåverkan. Thomas Betong utökar sin fordonsflotta med biogasdrivna betongbilar från Scania. Med de nya bilarna kommer CO2-utsläppen att minska avsevärt. Investeringen är en del i företagets strategi att minska sin totala klimatpåverkan.

Thomas Betong investerar i biogaslastbilar

Thomas Betong utökar sin fordonsflotta med biogasdrivna betongbilar från Scania. Med de nya bilarna kommer CO2-utsläppen att minska avsevärt. Investeringen är en del i företagets strategi att minska sin totala klimatpåverkan.

Thomas Betong, som är en del av Thomas Concrete Group, är en av Sveriges stora leverantörer av högkvalitativ fabriksbetong. Nu gör företaget en strategisk satsning på biogasdrivna betongbilar. Satsningen är ett viktigt steg mot en mer hållbar transportlösning och en minskning av CO2-utsläppen.

Betongbilarna är av märket Scania och drivs med komprimerad biogas som har en mycket lägre klimatpåverkan än fossildrivna bilar.
– Inledningsvis har vi satsat på att köpa in tre egna bilar som kommer att rulla i Göteborgsområdet. Vår logistikpartner i Stockholm har gjort samma investering så att vi kan förse båda städerna med biogasbilar, berättar logistikchef Tomas Cederhammar.

Biogas produceras genom att organiskt avfall omvandlas till biometan. Det är förnybart då resterna från tillverkningen kan användas som gödningsmedel. Biogasen bidrar därmed till ett cirkulärt samhälle. Genom att använda biogasdrivna betongbilar minskar också CO2-utsläppen med upp till 90 procent.

Thomas Betong är fast beslutna om att minska sin totala klimatpåverkan.
– Vi gör det genom att erbjuda klimatförbättrade produkter men även genom att satsa på att leverera produkterna på ett hållbart sätt. Investeringen i biogasdrivna betongbilar är en mycket viktig del av vårt framtida erbjudande, säger vd Carina Edblad.

Om artikeln

Publicerad: 2024-04-17 09:01
Kategori: Nyheter
Taggar: Betongtransporter Biogaslastbilar CO2 Hållbara Transpåorter Miljö Scania Thomas Betong