Nu är det klart: Stockholm inför miljözon klass 3

Stockholm röstar ja till att införa miljözon klass 3 i en del av City. Miljöpartiet i Stockholms stad skriver i ett pressmeddelande att ”beslutet välkomnas av borgmästarna i Paris, Milano och Köpenhamn”.

Den 31 december 2024 införs miljözon klass 3 i en del av Stockholms city. Beslutet innebär att tjugo kvarter i Stockholms innerstad reserveras för fordon med låga utsläpp, i syfte att förbättra luftkvaliteten.

Planen aviserades i oktober 2022 och godkändes slutgiltigt av Stockholms kommunfullmäktige under gårdagen, den 6 maj 2024.

Den nya miljözonen kommer att tillåta rena elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon med utsläppsklass Euro 6. Laddhybrider med utsläppsklass Euro 6 tillåts för tunga fordon, men inte för personbilar och andra lätta fordon. Bensin- och dieselfordon är förbjudna.

– Invånare över hela världen efterfrågar grönare städer med levande gågator, renare luft och mindre trafikbuller. Vi är stolta över att leda omställningen till en framtid som är byggd för människor, snarare än fossila bränslen, säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Stockholms miljözon blir den första i sitt slag. Men många större städer genomför liknande åtgärder för att bekämpa föroreningar, och samarbetar med varandra för att utforma effektiva lösningar. Paris, Milano och Köpenhamn välkomnar Stockholms initiativ.

Miljöpartiet i Stockholms stad citerar i sitt pressutskick borgmästarna i de tre storstäderna:

– Det här är ett viktigt ögonblick för Stockholm och den globala gemenskap som har åtagit sig att minska bilarnas dominans och övergå till städer som sätter människor först. I Paris görs färre än fem procent av resorna med privat bil. Vi har uppnått detta genom att investera kraftigt i gång- och cykelinfrastruktur och uppmuntra människor att använda bilen mindre. Senare i år inför vi en zon som begränsar trafiken i stadskärnan, för att motverka genomfartstrafik och ytterligare uppmuntra förare att välja andra hållbara färdmedel, säger Anne Hidalgo, borgmästare i Paris.

– Jag inspireras av Stockholms planer på att införa en av världens mest ambitiösa lågutsläppszoner senare i år. Det här är ännu ett exempel på den globala rörelse av borgmästare och städer som prioriterar utrymme för människor framför bilar, minskar antalet förorenande fordon på våra gator och skyddar invånarnas hälsa. I Milano är vår lågutsläppszon område B inriktad på de mest förorenande fordonen för att förbättra luftkvaliteten och hälsan. Vi siktar på att ha en dieselfri stad 2030 och samtidigt erbjuda fler alternativ för att resa i staden genom att utvidga och förbättra kollektivtrafiken och nätverket av cykelbanor, säger Giuseppe Sala, borgmästare i Milano.

– Goda nyheter för våra vänner och grannar i Stockholm! Låg- och nollutsläppszoner är ett viktigt verktyg för att begränsa trängseln, växla över till eldriven trafik och minska föroreningarna i större städer. I Köpenhamn har vi i flera år kämpat för att ändra lagen, så att vi kan göra vår historiska stadskärna till en nollutsläppszon. Jag hoppas att andra storstäder runt om i världen följer Stockholm och Köpenhamns exempel, så att vi kan accelerera den gröna omställningen av trafiken. Mitt yttersta mål är att göra Köpenhamn till en fossilfri stad 2030, säger Sophie Hæstorp Andersen, överborgmästare i Köpenhamn.

Om artikeln

Publicerad: 2024-05-07 08:58
Kategori: Nyheter
Taggar: Miljö Miljöpartiet Miljözon 3 Miljözon Klass 3 Stockholm